Prediyabet Polis Olmaya Engel Mi?

03.01.2022
Prediyabet Polis Olmaya Engel Mi?

Prediyabet yani Gizli Şeker Polis Olmaya Engel Mi?

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden daha yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet olarak teşhis edilebilecek kadar yüksek olmadığı ciddi bir sağlık sorunudur. Prediyabetli olanların% 84’ünden fazlası bu hastalığa sahip olduklarını bilmiyor. Prediyabet, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve inme gelişme riskinizi artırır. İnsülin, pankreasınız tarafından üretilen ve kan şekerinin enerji olarak kullanılmak üzere hücrelere girmesini sağlayan bir anahtar görevi gören bir hormondur. Prediyabetiniz varsa, vücudunuzdaki hücreler insüline normal tepki vermez.  Gizli Şeker Hastalığı (Prediyabet) Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinin B bendinde yer almaktadır, Polis olabilmek için A bendi geçerlidir. Doğal olarak Prediyabet yani Gizli Şeker Polis Olmaya Engeldir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği B bendi: Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan prediyabet, diyabetes mellitus, nefrojenik veya hipofizer diyabetes insipitus. Psikojenik poliüri ve polidipsilerde primer hastalığa göre ayrıca işlem yapılır. Sekonder tipte hiperglisemilerde (Hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tirotoksikozis, gastrektomi ve benzeri) primer hastalığa göre işlem yapılır.

You cannot copy content of this page