Psikoteknik Nedir ? Nasıl Alınır ?

04.10.2021
Psikoteknik Nedir ? Nasıl Alınır ?

Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir.

Şayet yapılan bu değerlendirmeler olumlu ise sürücü psikoteknik belgesi alabilir.

“Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu” için sürücüler ilgili merkezlerde 12 testten geçiriliyor. Dikkat ve refleksleri ile hız ve mesafe tahmini becerileri inceleniyor.

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

Psikoteknik belgesi ücretinin belirlenmesi

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile belirlenebilir.

You cannot copy content of this page