Rasim Özdenören kimdir? Kitapları ve eserleri nelerdir? Rasim Özdenören Neden Gündem oldu?

22.06.2022
Rasim Özdenören kimdir? Kitapları ve eserleri nelerdir? Rasim Özdenören Neden Gündem oldu?

Rasim Özdenören kimdir? Kitapları ve eserleri nelerdir? Rasim Özdenören Neden Gündem oldu?

İstanbul Tıp Fakültesi, 2021-2022 yılı mezunlarına, mezuniyet töreni ile veda etti. İstanbul Tıp Fakültesi 195. yıl mezuniyet töreninde okul birincisi kürsüde konuşma gerçekleştirdi. 195. yıl mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi “Rasim Özdenören’in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

“Çünkü devede bizim diyarda”

İstanbul Tıp Fakültesi 195. yıl mezuniyet töreninde okul birincisi kürsüde ki konuşmasında, “Bilim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü devede bizim diyarda.” açıklamalarında bulundu.

“Gurur duyuyoruz”

Okul birincisi yaptığı konuşmasında İstanbul Tıp fakültesinin bir dalı olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “1827 yılından beri kök salan, birçok tıp fakültesine filizlerini veren binlerce hekimi gölgesi altında toplayan tarihi koca çınarımız olan İstanbul Tıp fakültesinin bir dalı olmaktan gurur duyuyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

“Saygılarımızı sunuyor ve çok teşekkür ediyoruz”

Eğitim sürecinde katkıda bulunan üniversite hocalarına ve asistanlara teşekkürlerini sunan İstanbul Tıp Fakültesi birincisi, “Eğitim sürecimiz boyunca hekimlik sanatını bizlere en güzel şekilde öğreten, hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan, her fırsatta önümüzdeki yolda fener olarak kullanacağımız tecrübelerini aktaran değerli hocalarımıza, onca yoğunluğunun arasında bizlere bir şeyler öğretebilmek için uğraşan asistan ağabey ve ablalarımıza saygılarımızı sunuyor ve çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rasim Özdenören kimdir, kitapları ve eserleri nelerdir?

Rasim Özdenören (d. 1940, Maraş), Türk öykü ve deneme yazarı.

İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı. İ.Ü. Hukuk Fakültesini ve İ.Ü. Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi.

Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştı. Bir ara araştırma amacıyla ABD’nin çeşitli eyaletlerinde, 1970-1971’de iki yıl kadar kaldı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geldi.

Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettişlik yaptı. 1978’de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar döndü.

Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikâyeleri ayrıca TV filmi yapılmış, bunlardan ilki, Uluslararası Prag TV Filmleri Yarışmasında jüri özel ödülünü almıştır.

Rasim Özdenören’in, Türk edebiyatında adını duyurmaya başladığı yıllar, köy romancılığının etkisinin artık azalmaya başladığı, varoluşçu yazarların etkisinin daha fazla hissedildiği yıllardır.

O yıllarda roman ve öykü yazarları genel olarak Batı kaynaklı bir anlayışla, sanki dışarıdan bakan bir gözle eserlerini yazmışlardır.

Özdenören ise daha çocukluğunda Anadolu’nun birçok ilini gezerek, orada yaşayarak, köyünü, kasabasını, şehrini tanıyarak, kendisine “ayrıntı avcısı” dedirtecek bir özellik ve güçlü bir tasvir yeteneğiyle, insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır öykülerini.

Yazar, gençliğinin ilk yıllarından itibaren kendine edebiyatı ciddi bir meşale olarak seçen insanlardan oluşan bir arkadaş grubuna dâhil olmakla, sonraki yıllarda şekillenecek edebî şahsiyeti için çok önemli bir zemin bulmuştur.

Bu arkadaş grubu Özdenören’in anlaşılmasında kilit konumdadır. Çünkü Özdenören’in okumaları, edebî ilgileri büyük oranda bu arkadaş grubunda şekillenmeye başlamış; sonraki yıllarda tanıştığı Sezai Karakoç’un etkisiyle bir bütünlük kazanmıştır.

Özdenören’in Amerika’ya gidip orada iki yıla yakın bir süre kalması vesilesiyle çağdaş dünyanın en önemli merkezini tanımasının da eserlerine olumlu yansımaları olmuştur.

O, yerli olmak nedir, bu nasıl gerçekleştirilir, sorularının cevabını öyküleriyle vermiş bir yazardır. Hikâyelerinin kahramanları, çevremizde rahatlıkla görebileceğimiz, dokunabileceğimiz kişilerdir.

Rasim Özdenören, gerek denemelerinde gerekse öykülerinde, meselenin anlatmak olduğunu ilk öykülerinden başlayarak kavramış bir yazardır.

O, İslami kimliğiyle tanınan bir öykücü olmasına rağmen öykülerinde hiçbir zaman, dönemindeki birçok yazarda görüldüğü gibi, inandığı şeyleri okuyucusuna dayatmamış, vermek istediği mesajı öyküyü örselemeden, akışı ve yapıyı bozmadan anlatmayı bilmiştir.

Anlatırken de dili ustaca kullanmış, yer yer de adeta şiir yazmıştır.

Özdenören, kendisi hakkında çok sayıda tez, özel sayı ve kitap hazırlanmış seçkin bir öykü ve deneme yazarıdır. Özdenören’i anlatan bazı tezler şunlardır:

“Rasim Özdenören (Eserlerinin Tematik İncelenmesi)”, Şaban Sağlık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun 1992.

“Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören”, Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 1995.

“Rasim Özdenören- Hayatı- Sanatı- Eserleri”, Mehmet Nezir Eryarsoy, Fatih Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.

You cannot copy content of this page