Risk Yönetimi Nedir?

27.06.2021
Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, en yüksek olasılıklı ve oluşması durumunda en çok zararlı durumu doğuracak olaylar ile, en düşük olasılıklı ve oluşması durumunda en az zararlı sonucu doğuracak olayları önceliklendirme ve zararları minimize etme sürecidir.Rastgele gelişen olaylarda trend ve patern yakalamaya çalışmak. Örneğin trend ve paternlere bakarak işleme girmek.

Küçük veri kümelerini inanmak ve güvenmek: Bu, hem temel hem de teknik analiz için geçerlidir. Örneğin, daha önce iki kere gerçekleşmiş Bitcoin yarılanma verilerine göre, üçüncü yarılanma sonrası için tahminlerde bulunmak.Gerçekleşme olasılığı düşük olsa da gerçekleşmesi halinde sonuçları daha kötü olacak konulara çok odaklanmak. Gerçekleşme olasılığı yüksek ama etkisi o kadar kötü olmayan riskleri yok saymak. Örneğin her işlemimizde karşılaşmamızın yüksek olduğu kayıplara karşı Stop-Loss koymayı öğrenememiş olmak.