Savaş Genç Kimdir ? Genç Savaş Nedir ?

12.02.2022

Savaş Genç bir şahıs ismi olarak kullanılabilir fakat Biz diğer manalarına bakacağız.

Savaş Nedir ?

1. Devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.

2. Bir ülkede, siyasal toplulukların ya da toplumsal sınıfların, yönetimi ele geçirmek için giriştikleri silahlı eylem, iç savaş.

Savaş veya harp; ülkeler, hükûmetler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki toplumlar, isyancılar veya milisler gibi büyük gruplar arasında gerçekleşen silahlı mücadeledir. Savaşlar genellikle dini, millî, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.

Genç Nedir ?

1. Yaşı ilerlememiş olan.

2. çocukluk çağından çıkmış bulunan kimse, delikanlı.

“Onun yanındaki genci tanıyordum”

Genç Savaş Nedir ?

Genç Savaş ise henüz daha yeni yeni başlayan, yıllarca sürmüş bir savaşın ilk süreçlerinden bahsederken kullanılır. Tarihi bir terim olarak kullanılır.