Sermüderris nedir ? Müderris nedir ?

12.02.2022

Müderris, Osmanlı Devleti ve Selçuklular’da devlet ve toplum yapısında günümüz üniversite öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır. Medreselerde eğitim veren öğretim üyeliğinin bugünkü tam karşılığı profesörlük unvanıdır.

Sermüderris Rektör diyebiliriz günümüz karşılığı.

Davud bin Mahmud bin Muhammed” veya bilinen adıyla “Kayserili Davud”, 1331 yı- lında fethedilen İznik şehrine kurulacak ilk Osmanlı medresesine Orhan Gazi tarafından davet edilir ve bu davete icabet eder. Böylece ilk Osmanlı müderrisi olarak görev alır.