Sik kelimesinin kökeni nedir, sik sözcüğü nereden gelir?

08.10.2021
Sik kelimesinin kökeni nedir, sik sözcüğü nereden gelir?

Esasında bu sözcüğün iki farklı kökeni vardır.
Birincisi Kaşgarlı Mahmud’un Divan-i Lügati’t-Türk’ünde de geçtiği şekliyle sid-mek fiilidir.
“Er sidti” şeklinde geçen cümle, adam işedi manasını ifade etmektedir. Bu sid sözcüğünü bugün sidik sözcüğünde halen yaşatıyoruz.


İKİNCİ ANLAMI
Uygurca’da ise sig/sige sözcüklerini işemek olarak görmekteyiz.
Bu sözcük Moğolca’da ise sigü’dir. Anlamı işemek olan sig, aynı zamanda erkek cinsel organıyla beraber cinsel eylem manalarına da gelir.

You cannot copy content of this page