Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Hangi Dualar Okunur?

31.12.2021
Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Hangi Dualar Okunur?

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “– Ben bir söz bilirim ki büyük bir üzüntüye, sıkıntıya düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak bir çıkış yolu açar. Bu, kardeşim Yûnus’un sözüdür: Karanlık içinde kaldığı vakit:

«Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).»

“Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ki ben zâlimlerden oldum.” (Enbiya, 87) demişti. (Bkz. Tirmizî, Deavât, 81/3505)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gam ve sıkıntı basınca şöyle derdi: “Kullara karşı Allah bana yeter, mahlûklara karşı Hâlik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana O yeter ki O bana kâfî gelir. Bana Allah yeter, O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O yüce Arşın sâhibidir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 6580)

You cannot copy content of this page