Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmenlerin Özlük Hakları

25.12.2021

Sözleşmeli öğretmen özlük hakları


 6 Yıl yer değişikliği yapamaz
Kademe ve derece ilerlemesine tabi değildir
Yönetici olarak görevlendirilemezler
Yıllık izni sonraki yıla aktaramazlar.
Yolluk dışında harcırah alamazlar.

Kadrolu öğretmen özlük hakları

3 Yıl sonra yer değişikliği yapabilmektedir.
Kademe ve derece ilerlemesine tabi olur
Yönetici olarak görev yapabilir
Yıllık izni bir sonraki yıla aktarabilir
Harcırah kanununa tabidir.