Süleyman Çelebi kimdir ?

27.02.2022

Süleyman Çelebi,(1351 – 1422) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa’da Ulu Camiî imamı, mutasavvıf, tek eseri olan, Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü’n-necât’ın müellifi.

Süleyman Çelebi Mevlit yazarı ve divan şairidir.


Süleyman Çelebi Bir şaheser olan“Mevlid” adlı eserini 1409 yılında tamamlamıştır.

Mevlidi Şerife; Yasin, Amme, Nebe gibi sureler okunarak başlanır. Her bölüm arasında ilahi,dua, tekbirler getirilir. Mevlidin sonunda genel bir dua yapılarak, mevlid bitirilir.

Süleyman Çelebi, 1351 yılında Orhan Gazidöneminde Bursa’da doğmuştur. Vezir Ahmet Paşa’nın oğludur.

Gençliğinde Bursa’da iyi bir eğitim aldığı sanılmaktadır. O devirde, Çelebi ünvanı ilim adamlarına ve Mevlevi tarikatı büyüklerine verilmekteydi. Mevlevi olduğuna dair kanıt yoktur.

Bilgili tavırlarıyla Padişah Yıldırım Bayezid’in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399’da tamamlanan Bursa Ulu Cami’ye imam olarak atanmıştır.


Anlatılanlara göre Hz Muhammed’in öbür peygamberlerden pek farkı olmadığını söyleyen bir vaize içerleyerek, yüzlerce yılardır zevkle okunan Mevlidi kaleme almıştır.


Bir şaheser olan“Mevlid” adlı eserini 1409 yılında tamamlamıştır. Vesilet’ün Necat (Kurtuluş vesilesi) tek eseridir. Bu eser, halk arasında, “Mevlid” olarak söylenmiş ve pek sevilmiştir. Mevlidin orijinal yazması maalesef günümüze ulaşmamıştır. İstanbul Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunan 1510 tarihli Mevlid, en eski el yazma nüshasıdır.

Vesiletün Necât’ın tamamı 732 beyitten meydana gelmiş olup ‘mesnevî’ tarzında olup Arûz vezni ile yazılmıştır. Mevlid’in ekserisi ‘Fâilâtün fâilâtün fâilün’ veznindedir.


Türk edebiyatında pek çok Mevlid adlı eser yazılmıştır. Fakat Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid halk tarafından çok beğenilmiş, benimsenmiş hatta Kur’andan bir parça sayılmıştır. Dünyada, hiçbir şair ve hiçbir şiir Mevlid kadar değerli, büyük ve uzun ömürlü olamamıştır.


Mevlid, Hazret i Muhammet‘in “en son ve en büyük peygamber” olduğunu kanıtlamak için yazılmıştır. Mevlid, gerçekte, bir mesnevidir.