Süleyman Şah Kimdir ?

14.02.2022
Süleyman Şah Kimdir ?

Süleyman Şah veya Kaya Alp oğlu Süleyman Alp (d. ? – ö. 1236, Fırat), Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir. Kaya Alp’in oğlu ve Ertuğrul Gazi’nin babası olan Gündüz Alp’in atasıdır. Bazı kaynaklara göre ise Ertuğrul Bey’in babası. Oğuzlar’ın Kayı Boyu’ndandır.

Süleyman Şah Bizans ile yaptığı bu antlaşma sonucu batı sınırını güvenceye almıştır. Yakın akrabası ve veziri Ebu’l-Kasım’ı İznik’te idareci olarak bırakan Süleyman Şah, doğu sınırlarını genişletme planları ile 1084’te Çukurova (Kilikya)’ya (ve belki de Suriye üzerine) bir sefere çıkmıştır.

Kaya Alp’in oğlu, Ertuğrul Gazi’nin babası ve Osman Gazi’nin dedesidir. Süleyman Şah Kayı boyunun reisi olarak biliniyor. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilası üzerine, Türkistan’dan batıya göç etmiştir. Türkistan’dan Doğu Anadolu’ya gelere, Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşmiştir

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında yapılan Ayn Seylem Savaşı’nda öldürülmüştür.

Süleyman Şah‘ın ölümünden sonra İznik’te yerine vekil bıraktığı Ebülkāsım, ardından kardeşi Ebülgazi hâkim olmuştur.