Sürekli kendi fotoğrafını çekme hastalığı, Selfitis Nedir ?

02.02.2022

Selfitis, yeni çağın hastalıkları arasında nitelendiriliyor. Selfie hastalığı olarak da bilinen selfitis, kendi fotoğrafını çekip sosyal medya üzerinden yayınlama durumunu ifade etmektedir. Bu bir bakıma selfie çekip atma bağımlılığı olarak nitelendirilmektedir.

Bilindiği üzere Amerikan Psikologlar Derneği (APA) Chicago’daki yıllık yönetim kurulu toplantısında bu zihinsel bozukluğu ‘selfitis’ olarak adlandırdı ve kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmanın obsesif kompülsif bir eğilim ve özgüven eksikliğini gidermenin bir yolu olarak tanımladı.

APA’ya göre, bu bozukluğun 3 seviyesi var:
1- Borderline (Sınırda) selfitis: Kişinin kendi resmini en az günde üç kez çekmesi ama sosyal medyada paylaşmaması
2- Acute (İleri düzeyde) selfitis: Kişinin kendi resmini günde en az üç kere çekmesi ve her birini günde üç kere sosyal medyada paylaşması
3- Chronic selfitis: (Kronik) Kontrol edilemez bir biçimde kişinin kendi fotoğrafını gece gündüz sürekli çekmesi ve günde altı kereden fazla bu resimleri sosyal medyada paylaşması.

APA’ya göre bu hastalığın henüz bir tedavisi yok fakat bilişsel davranış terapisiyle geçici bir tedavi sağlanabilir.