Etiket: Çocuklar İçin Kodlama

Temel kodlama eğitimleri öğrencilerin sebep-sonuç ilişkisini iyi kavrayabilmeleri ve bu sayede algoritma mantığını edinebilmeleri için planlanmış eğitimlerdir. Öğrencilerin bilgisayar, uygulama...
20.11.2021
You cannot copy content of this page