Türk Vergi Sistemi -2

  1-Gelir vergisinin konusu nedir?
  A) Tüzel kişilerin geliri
  B) Gerçek kişilerin geliri
  C) Gerçek ve tüzel kişilerin geliri
  D) Anonim şirketlerin geliri
  E) Tam mükelleflerin geliri
  2-İşyeri ve ikametgâhları farklı vergi daireleri bölgesinde bulunan gelir vergisi mükellefleri, aşağıdakilerden hangisinin uygun görmesi üzerine beyannamesini işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebilir?
  A) Bakanlar Kurulu
  B) Defterdar
  C) Vergi dairesi
  D) Gelir İdaresi Başkanlığı
  E) Maliye Bakanlığı
  3-Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyetlerden biri değildir?
  A) Pazarcılık
  B) Bankacılık
  C) Çiftçilik
  D) Taksicilik
  E) Otomobil alım satımı
  4-Bir kitapevinin ilgili yıl dönem başı bilançosuna göre aktif toplamı 50.000 Türk Lirası, borçlar toplamı 15.000 Türk Lirası, ayırdığı amortismanlar ise 5.000 Türk Lirası ise kitapevinin dönem başı öz sermayesi kaç Türk Lirasıdır?
  A) 30.000
  B) 35.000
  C) 45.000
  D) 55.000
  E) 70.000
  5-Aşağıdakilerden hangisinin gelirleri serbest meslek kazançlarına bir örnek değildir?
  A) Avukat
  B) Doktor
  C) Muhasebeci
  D) Eczacı
  E) Ressam
  6-Serbest meslek faaliyetinde ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı yüzde kaçtır?
  A) 5
  B) 8
  C) 10
  D) 15
  E) 20
  7-Mert hafta içi bir şirkette aylık 1500 Türk Lirası maaşla güvenlik görevlisi olarak çalışmakta, hafta sonları da kafede garsonluk yaparak ayda 500 Türk Lirası kazanmaktadır. 2012 yılı beyan sınırı 25.000 Türk Lirası ise Mert’in 2012 yılı için beyana tabi kazancı kaç Türk Lirasıdır?
  A) Beyana tabi kazancı bulunmamaktadır.
  B) 6.000
  C) 12.000
  D) 18.000
  E) 24.000
  8-Aşağıdakilerden hangisi yürürlükteki gelir vergisi tarifesinde yer alan oranlardan biri değildir?
  A) % 10
  B) % 15
  C) % 20
  D) % 27
  E) % 35
  9-Özel Tüketim Vergisi Kanunu Türkiye’de hangi yılda kabul edilmiştir?
  A) 1992
  B) 1997
  C) 2002
  D) 2007
  E) 2012
  10-Adi komandit şirkette komandite ortakların payı aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi kapsamında gelir vergisine tabi tutulmaktadır?
  A) Zirai kazanç
  B) Ücret
  C) Ticari kazanç
  D) Menkul sermaye iradı
  E) Serbest meslek kazancı
  11-İşletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri aşağıdaki defterlerden hangisini tutmakla yükümlüdür?
  A) Yevmiye defteri
  B) Büyük defter
  C) Envanter defteri
  D) İmalât defteri
  E) İşletme defteri
  12-Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanamaz?
  A) Simitçi
  B) İşportacı
  C) Kasap
  D) At arabacısı
  E) Hamal
  13-Zirai faaliyetin yapıldığı işletmeyi işleten kişiye ne ad verilir?
  A) Esnaf
  B) Tüccar
  C) İşletmeci
  D) Çiftçi
  E) Irgat
  14-Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre, zirai kazanç sahiplerinin normal ödeme zamanı yerine, Kasım ve Aralık aylarında ödeme yapabilmeleri için zirai kazançlarının toplam gelirlerine oranı en az yüzde kaç olmalıdır?
  A) 75
  B) 60
  C) 50
  D) 25
  E) 10
  15-Bir fabrikada asgari ücretle çalışan Fikret Bey bekâr olup, bakmakla yükümlü kimsesi yok ise, yararlanacağı asgari geçim indirim oranı yüzde kaç olacaktır?
  A) 50
  B) 60
  C) 65
  D) 70
  E) 75
  16-Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı hesaplanırken, gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen indirilebilecek giderler kategorisinde yer almaz?
  A) Aydınlatma giderleri
  B) Seyahat giderleri
  C) Kırtasiye giderleri
  D) Isınma giderleri
  E) Çalışanların ücretleri
  17-Avukat Hakan Bey’in, indirilebilecek giderler çıkartıldıktan sonra ödemesi gereken gelir vergisi tutarı 100 .000 lira olarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra Hakan Bey’in yıl içinde ödemiş olduğu 30 .000 lira stopaj mevcuttur. Bu halde Hakan Bey’in ödeyeceği nihai toplam vergi tutarı kaç liradır?
  A) 30 .000
  B) 70 .000
  C) 94 .000
  D) 100 .000
  E) 130 .000
  18-Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?
  A) Tebliğ
  B) Tarh
  C) Tahakkuk
  D) Tahsil
  E) Takdir
  19-Gelir vergisinde 2014 yılı gelirleri için beyanname verme sınırı kaç liradır?
  A) 27 .000
  B) 25 .000
  C) 23 .000
  D) 21 .000
  E) 19 .000
  20-Sıtkı Bey’in doğum yeri Ankara, ikametgâhı Eskişehir olmakla birlikte işyerinin Kütahya, Bilecik ve Afyon’da da şubeleri varsa kural olarak Sıtkı Bey yıllık gelir vergisi beyannamesini aşağıdaki illerden hangisindeki vergi dairesine vermelidir?
  A) Ankara
  B) Bilecik
  C) Kütahya
  D) Eskişehir
  E) Afyon

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.