Tutanak Nedir? Tutanak Nasıl Tutulur?

21.09.2021
Tutanak Nedir? Tutanak Nasıl Tutulur?

Bir olayı ya da gelişmeyi saptamak amacıyla hazırlanan, olay ya da durumla ilgisi olan kişiler tarafından imzalanarak oluşturulmuş belgeye tutanak denir. Zabıt, zabıtname ve mazbata ifadeleri tutanakla eş anlamlıdır. Tutanaklar sade, yalın ve açık bir üslupla yazılmalıdır.

Olay tutanağı hangi durumlarda tutulur?

Bir olay durumunda ya da bir gelişme olduğu zaman bunun kayıt altına alınması için tutanak hazırlanmaktadır. Tutanaklara tarafların imza atması gerekmektedir. Tutanak resmi bir belgedir.

Tutanak tutarken nelere dikkat edilir?

Tutanak Yazarken Dikkat edilecek Hususlar;

 • A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
 • Tutanağın üst ortasına adı yazılır. …
 • Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir.
 • Olayın meydana geldiği yer ve zaman dilimi yazılır.
 • Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.

Tutanak kaç imzalı olmalıdır?

En az iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Tek kişinin imzasının olması halinde bu yazı olayı ifade eden bir dilekçe özelliği taşır. İmza ederken makam sırasına göre soldan sağa doğru gidilmelidir.

Tutanağı kimler yazabilir?

Değişik amaçlarla düzenlenen toplantılarda yapılan konuşmaların olduğu gibi yazıya geçirilmesi ve bu yazılanların yetkililerce imzalanmasıyla resmiyet kazanan yazılara tutanak denir. Bu tarzdaki tutanaklar, genellikle zabıt kâtipleri tarafından yazılır.

Tutanak nasıl geçerli olur?

Tutanak nedir?

 1. Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.
 2. Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur)
 3. Tutanaklar kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır.
 4. Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. …
 5. Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır.

Herkes tarafından bilinen başlıca tutanak (Zabıt) çeşitleri şunlardır.

 • Yakalama Tutanağı
 • Arama Tutanağı
 • Bilgi Alma Tutanağı
 • Üst Arama Tutanağı
 • Olay Tespit Tutanağı
 • Teslim Tesellüm zabtı
 • Yangın Tutanağı
 • Salıverme Tutanağı
 • Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi
 • Kimlik Tespit Tutanağı
 • Hastane Rapor Yazısı
 • Otopsi tutanağı
 • Buluntu Eşya Tutanağı
 • İfade Tutanağı
 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı

You cannot copy content of this page