ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II ADL204U Dersi Bahar Dönem Sonu Testi

 • 1-Aşağıdakilerin hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, birim seçme ekranından yapılabilecek faaliyetlerden biridir?
 • A) Taraf işlemlerine ait bilgileri görüntüleme
 • B) Harç tahsilatı işlemlerini hangi birimin gerçekleştireceğini belirleme
 • C) Dosya evrak listesi görüntüleme
 • D) Başbakanlığa ait birimleri görüntüleme
 • E) Adalet Bakanlığına ait birimleri görüntüleme
 • 2-Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin dava sonucuna ilişkin mahkûmiyet, beraat gibi nihai kararlar, içtima kararları ve tahliye kararları sonucunda tutuklu/hükümlülerin cezaevindeki infaz durumlarının kaydı ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Mahkeme kararları arama modülü
 • B) Dosya işlemleri arama modülü
 • C) Cezaevi kayıt modülü
 • D) İnfaz durumu takip modülü
 • E) İçtimanın çözülmesi modülü
 • 3-Bir tutuklunun/hükümlünün çalışma bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İzin takip
 • B) Çalışma takip
 • C) Psiko-sosyal eğitimleri takip
 • D) İş bilgileri takip
 • E) Proje takip
 • 4-Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, taraflardan biri veya vekili tarafından verilen dava açma dilekçesi aşağıdaki işlemlerden hangisini başlatır?
 • A) Dava açma işlemini
 • B) Tevzi işlemini
 • C) Tespit davası açma işlemini
 • D) İstihkak davası açma işlemini
 • E) Kaleme dava dilekçesi verilme işlemini
 • 5-Hukuk Mahkemeleri İşlemleri sisteminde, taraf işlemleri ekranında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
 • A) Kimlik ana bilgileri
 • B) Ehliyet bilgileri
 • C) Nüfus bilgileri
 • D) Kayıtlı adres bilgileri
 • E) İş bilgileri
 • 6-İcra ve İflas İşlemleri sisteminde, icra işlemlerinin başlaması için veya işlemler sırasında tarafların getirdiği senede ait tanımlayıcı bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İcra bilgi
 • B) Dosya no güncelleme
 • C) Çek ve senet bilgisinin güncellenmesi
 • D) Senet bilgisinin girilmesi
 • E) Senet bilgisi kontrol
 • 7-İcra ve İflas İşlemleri sisteminde, takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşan modül aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İstenen dosyaların listesi modülü
 • B) Dosya açılış işlemleri modülü
 • C) Tevzi birimlerinden gelen dosya işlemleri modülü
 • D) Sistem kayıt ekranı modülü
 • E) Takip talebi kayıt modülü
 • 8-Borçlunun bütün menkul ve gayrimenkullerinin alacaklıya olan borcunu karşılamaması durumunda alacaklının talebi üzerine alacaklı için alacağına dair belge hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Dosya arama ve inceleme
 • B) Dosya iptal
 • C) Borçlu icra takip
 • D) Dosya güncelleme
 • E) Aciz belgesinin hazırlanması
 • 9-Rehinli malın satılması sonucunda, satış bedelinin bakiye borcu karşılamayacak olması durumunda, geçici ya da satış sonucundaki satış bedelinin rehin alacaklısının alacağını karşılamaması durumunda, kesin rehin açığı belgesinin düzenlendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Tahliye yazısı hazırlanması
 • B) Rehin açığı belgesinin hazırlanması
 • C) Genel satış yazılarının hazırlanması
 • D) Genel haciz yazıları hazırlama
 • E) Rehin hesap girişi bilgileri
 • 10-Aşağıdakilerden hangisi genel satış işlemleri alt modülüne ait ekranlardan biri değildir?
 • A) Sıra cetvelinin güncellenmesi
 • B) Satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi
 • C) İhale katılımcısı bilgilerinin girilmesi
 • D) Tahsilat nedenleri güncelleme
 • E) Sıra cetvelinin oluşturulması
 • 11-İcra ve İflas İşlemleri sisteminde, dosyadaki kayıtlı malların satışıyla ilgili işlemleri kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Satış işlemleri modülü
 • B) Dosya hesap bilgileri modülü
 • C) Harç işlemleri modülü
 • D) Tahsilat nedenleri güncelleme modülü
 • E) Yeni hesap girişi bilgileri modülü
 • 12-Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargı İşlemleri sisteminde bilgi girişi modülü ekranlarından biridir?
 • A) İcra esas defteri ekranı
 • B) İş cetveli/istatistik raporu alma ekranı
 • C) Dava özet bilgileri ekranı
 • D) Sistem işlem ekranı
 • E) İcra talimat defteri ekranı
 • 13-İdari Yargı İşlemleri sisteminde, idare ve vergi mahkemelerinde alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekranları kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Görüşme tutanağı karar modülü
 • B) Ara karar modülü
 • C) Karar modülü
 • D) Toplu karar modülü
 • E) Yürütmeyi durdurma kararı modülü
 • 14-İdari Yargı İşlemleri sisteminde, idare ve vergi mahkemesinde tevzi edilen değerlendirmesi yapılmamış yeni dava dosyalarının listesinin görüntülenmesi işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İlk inceleme tutanağı
 • B) İlk inceleme havalesi
 • C) İlk davalar listesi
 • D) İlk inceleme listesi
 • E) İlk inceleme karar defteri
 • 15-Bölge İdare Mahkemesi ve Vezne İşlemleri sisteminde, bölge idare mahkemesinde kamu dosyalarının arama işleminin bazı kriterlere göre yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Evrak hazırlama
 • B) Dava notları
 • C) 4483 dosya ayrıntı bilgileri
 • D) Sistemde olmayan dosya girişi
 • E) Hâkimin notları
 • 16-Aşağıdakilerden hangisi genel işlemler modülü ekranlarından biri değildir?
 • A) Anahtar aktarım ekranı
 • B) Başkaları için dosya şifreleme ekranı
 • C) İmzalama ekranı
 • D) Rapor ekranı
 • E) Yazıcıların tanımlanması ekranı
 • 17-Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemesi ve Vezne İşlemleri sisteminde yer alan raporlar modülünün ekranlarından biridir?
 • A) İşlemden kaldırılmış dosyayı işleme sokma ekranı
 • B) İş cetveli/istatistik raporu alma ekranı
 • C) Aylık iş cetveli ekranı
 • D) Sistem işlem ekranı
 • E) İcra talimat defteri ekranı
 • 18-Adli Tıp Kurumu İşlemleri sisteminde, Adli Tıp Kurumu’na gelen dosyalarla ilgili yazı hazırlama, tekit yanıtı, genel tutanak, genel açma-kapama tutanağı, kimya-fizik-biyolojihistopatoloji tahlil istemleri, komisyon belirleme ve komisyon karar kaydı ile ilgili değişikliklerin yapılması işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yazı hazırlama modülü
 • B) Evrak hazırlama modülü
 • C) Tekit yanıtı modülü
 • D) Gelen tutanak alt modülü
 • E) Kimya-Fizik-Biyoloji-Histopatoloji tahlil istemleri modülü
 • 19-Adli Tıp Kurumu İşlemleri sisteminde, Adli Tıp Kurumu’na gelen dosyaların, ilgili adli tıp dosya numarası, kayıt tarih aralığı, birim numarası, şube numarası, adli olgunun adı, adli olgunun soyadı ve T.C. kimlik numarası alanlarına ilgili bilgi girişlerinin yapılarak sorgulandığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Adli tıp evrak kayıt ekranı
 • B) Adli tıp gelen dosya sorgulama ekranı
 • C) Adli tıp kayıt ekranı
 • D) Adli tıp doktor kayıt ekranı
 • E) Adli tıp dosyası sorgulama ekranı
 • 20-Adli Tıp Kurumu İşlemleri sisteminde, cenaze ve otopsi ile ilgili teslim alma, cenaze teslim etme, mermi çekirdeği teslimi ve mesai dışı cenaze teslim alma, mesai dışı gelen cenazenin teslim alma tutanağını dosyasına aktar işlemlerinin tamamını içeren modül aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Cenaze işlemleri modülü
 • B) Otopsi işlemleri modülü
 • C) Mermi çekirdeği teslim modülü
 • D) Numune teslim modülü
 • E) Numune tahlil modülü
 • Bir Cevap Yazın

  error: Site İçeriği Korunmaktadır.