Vadi-i Eymen nedir, Vadi-i Eymen ne demek?

24.12.2021

Musa peygamberin Tur dağında vahyi aldığı, Allah’ın tecellisine muhatap olduğu yerdir.
Dağ bölgesindeki derenin adı Eymen olduğundan Eymen Vadisi (Vadi-i Eymen) olarak adlandırılır.