Varank ne demek?

29.04.2021
Varank ne demek?

Varank sözcüğünün de Rusya coğrafyasının kadim halklarından Çeçenlerin dilinde kullanıldığı bilinmektedir. Yunanlılarca Rus coğrafyasındaki Kuzey halklarına ve Ruthenler’in Vikinglere verdiği isme Varangians denmektedir. Buralardan duyulan varank kelimesi soy isim olarak da kullanılmaktadır.