YDS Nedir ? YDS’de En Çok Çıkan Kelime Türleri

11.10.2021
YDS Nedir ? YDS’de En Çok Çıkan Kelime Türleri

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kısa adıyla YDS YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan aşağıdaki yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

Repeatedly:  Ardı Ardına, Tekrar Tekrar 

Severely:  Şiddetli Derecede

Accurately:  Doğru Biçimde 

Voluntarily:  Gönüllü Olarak 

Tightly:  Sıkıca

Abundantly:  Bolca 

Continually:  Sürekli, Devamlı

Effortlessly:  Zahmetsizce 

İntentionally:  Kasten

Selectively:  Seçerek 

İnconsiderately:  Düşüncesizce 

Confidentially:  Gizlice 

Preferably:  Tercihen 

Exceedingly:  Aşırı Derecede

Plainly:  Açıkça

Superficially:  Yüzeysel Olarak, Üstünkörü 

Efficiently:  Verimli Bir Şekilde 

Urgently:  Acilen

Desperately:  Umutsuzca 

Uniquely:  Eşsiz Olarak           

Excessively:  Aşırı Derecede

Tremendously:  Büyük Derecede, Çok

Progressively:  Artan Biçimde

Unfavourably:  Uygun Olmayan Şekilde

Protectively:  Koruyucu Biçimde

Adequately:  Yeteri Derecede

Conscientiously:  Vicdanen, Özenle

Fluently:  Akıcı Bir Şekilde

Kindly:  Nazikçe

Equivalently:  Eşit Şekilde

Potentially:  İmkan Dahilinde

Continuously:  Devamlı, Durmaksızın

Appropriately:  Uygun Bir Şekilde

Partially:  Kısmen

Traditionally:  Geleneksel Olarak

Promptly:  Acilen, Hemen

Conveniently:  Uygun Olarak

Firmly:  Sıkıca

İnstantly:  Hemen, Derhal

Respectfully:  Saygılı Bir Şekilde

İnadequately:  Yetersiz Olarak

Safely:  Güvenli Bir Şekilde

İndependently:  Bağımsız Olarak

Barely:  Neredeyse Hiç, Zar Zor

Socially:  Sosyal Olarak, Sosyal Yönden

Fundamentally:  Esasında, Temelde

Consistently:  Devamlı Olarak, Tutarlı Şekilde

İmmensely:  Çok Fazla

Mentally:  Zihinsel, Akli

Arguably:  Tartışılır Şekilde

Conventionally:  Geleneksel Olarak

Unfairly:  Adaletsiz Biçimde

Alternatively:  Alternatif Olarak

Legally:  Yasal Olarak

Broadly:  Genel Anlamda

Conclusively:  Kesin Olarak

Reliably:  Güvenilir Bir Şekilde

Doubtfully:  Şüpheyle

Violently:  Şiddetle

Comfortably:  Rahat Bir Şekilde

Successively:  Ardışık Bir Şekilde

Generously:  Cömert Bir Şekilde

Abnormally:  Anormal Bir Şekilde

Cautiously:  Dikkatli Bir Şekilde

Suitably:  Uygun Bir Şekilde

Brutally:  Acımasızca

İnclusively:  Kapsamlı Bir Şekilde

Anxiously:  Endişeli Bir Şekilde

Consecutively:  Ardışık Şekilde

Decisively:  Kararlı Bir Şekilde

Evenly:  Eşit Olarak

Attentively:  Dikkatlice

Favourably:  Uygun Bir Şekilde

İndifferently:  İlgisizce, Umursamazca

Sensitively:  Duyarlı Bir Şekilde

Mutually:  Karşılıklı Olarak

Sensibly:  Mantıklı Bir Şekilde

Convincingly:  İkna Edici Şekilde

Notoriously:  Kötü Üne Sahip Bir Şekilde

Flexibly:  Esnek Biçimde

Recklessly:  Umursamazca

Acutely:  Çok Güçlü Bir Şekilde

Plausibly:  Makul Bir Şekilde

Blatantly:  Bariz Bir Şekilde

Coincidentally:  Tesadüfen

Assertively:  İddialı Bir Şekilde

Consciously:  Bilinçli Olarak

Eventually:  Sonunda, Nihayetinde

Distantly:  Uzaktan

Accordingly:  Bu Doğrultuda, Buna Göre

Dependently:  Bağlı Olarak

Discouragingly:  Cesaret Kırıcı Bir Şekilde

Suspiciously:  Şüpheyle

Relevantly:  İlgili Olarak

Compulsively:  Zorunlu Olarak

Painfully:  Üzücü, Acıklı Şekilde

Offensively:  Kırıcı Bir Tarzda

İngeniously:  Dahice

Externally:  Dıştan, Haricen

Enormously:  Aşırı Derecede, Çok

Briefly:  Kısaca

İnitially:  Başlangıçta

Certainly:  Elbette, Kesinlikle

Absolutely:  Kesinlikle, Tamamen

Carefully:  Dikkatlice

Dramatically:  Önemli Derecede

Vaguely:  Belirsiz Şekilde

Lately:  Son Zamanlarda

Apparently:  Görünüşte, Görünüşe Bakılırsa

Clearly:  Açıkça

Almost Hemen Hemen, Yaklaşık

Completely:  Tamamen

Profoundly:  Kökten, Derinden

Consequently:  Sonuç Olarak, Bu Nedenle

Densely:  Yoğun Şekilde

Closely:  Yakından

Distinctly:  Belirgin Şekilde

Presently:  Şu Anda

Exceptionally:  Olağanüstü

Fortunately:  Şans Eseri, Neyse Ki

Conditionally:  Şartlı Olarak

Approximately:  Yaklaşık Olarak

Substantially:  Önemli Derecede

Vehemently:  Şiddetle, Nefretle

Chiefly:  Başlıca

Abruptly:  Aniden, Hemen

Considerably:  Önemli Derecede

Sufficiently:  Yeterince

Effectively:  Etkili Bir Şekilde

Casually:  Gelişigüzel Biçimde

Reluctantly:  Gönülsüzce

Especially:  Özellikle, Bilhassa

İndefinitely:  Belirsiz Şekilde

Constantly:  Devamlı

Entirely:  Tümüyle

Directly:  Doğrudan

Equally:  Aynı Derecede

Currently:  Şu Anda 

Scarcely:  Hemen Hemen Hiç 

Essentially:  Aslında , Gerçekte

Generally:  Genellikle 

Fairly:  Oldukça, Adil Bir Şekilde 

Extremely:  Oldukça 

Hardly:  Neredeyse Hiç

Fully:  Tamamen 

Gradually:  Aşama Aşama

Heavily:  Yoğun Şekilde 

İmmediately:  Hemen, Aniden

Largely:  Büyük Ölçüde 

Hopefully:  Ümit Ederek, Umutla

Notably:  Özellikle, Bilhassa; Önemli Derecede 

Highly:  Son Derece 

Nearly:  Yaklaşık 

İncredibly:  Son Derece, İnanılması Güç 

Merely:  Sadece 

Greatly:  Büyük Oranda 

İnevitably:  Kaçınılmaz Şekilde

Mainly:  Başlıca 

İncreasingly:  Artarak, Artan Bir Şekilde 

Necessarily:  Mutlaka, İlla Ki

Particularly:  Özellikle 

Obviously:  Açıkça 

Together Beraber, Yanyana

Relatively:  Nispeten

Additionally:  Ayrıca

Occasionally:  Ara Sıra, Bazen

Partly:  Kısmen 

Widely:  Yaygın Şekilde

Roughly:  Yaklaşık 

Precisely:  Tam Olarak 

Virtually:  Hemen Hemen, Yaklaşık 

Previously:  Eskiden, Önceden 

Regularly:  Düzenli Olarak, Sık Sık

Usually:  Genellikle 

Suddenly:  Aniden 

Truly:  Gerçekten, Tam Anlamıyla 

Simply:  Sadece, Basitçe 

Ultimately:  Sonunda, Nihayetinde

Respectively:  Verilen Sıra İle

Successfully:  Başarılı Bir Şekilde  

You cannot copy content of this page