Yuğruş nedir, yuğruş ne demek?

08.10.2021
Yuğruş nedir, yuğruş ne demek?

Vezir. Veyahut vezirin görevini yürüten Türk bürokrat.
İlk kez Karahanlılar’da görülmüş, bir süre sonra onlar da vezir sözcüğünü kullanmaya başlamıştır.