Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur ne demek? Değişim içten başlar, Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar.

05.03.2022

İbn-i Rüşd derki;

“Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur, içten bir güçle kırılırsa yaşam başlar; Zira sahih dönüşümler hep içten gelir…”

Çok derin bir anlamı vardır. Olgunlaşmayı beklemek gerek, her şeyin bir vakti vardır. Zamansız öten horoz misali. Zaman her şeyin ilacıdır.

Adaletin bir ayağı topaldır lakin menziline er geç varır.

Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur. İçten bir güçle kırılırsa yaşam başlar. Zira sahih dönüşümler hep içten gelir.

İbn Rüşd kimdir ?

İbn Rüşd, Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçı. Kurtuba’da doğdu ve Marakeş, Fas’ta öldü. Tercüme ve yorumlamalarıyla Aristo’yu Avrupa’ya yeniden tanıtmıştır. İslam felsefesinde Aristocu akım olan meşşailiğin temsilcilerindendir.

Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur. İçten bir güçle kırılırsa yaşam başlar. Zira sahih dönüşümler hep içten gelir. İbn Rüşd

hacı bayram veli yumurtayı içten kırarsan

Değişim içten başlar

Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar.

Benzeri bir felsefe