375 sayılı khk 35. madde göreve iade, 375 sayılı khk 35. madde emsal karar?

21.11.2023
375 sayılı khk 35. madde göreve iade, 375 sayılı khk 35. madde emsal karar?

375 sayılı khk 35. madde göreve iade, 375 sayılı khk 35. madde emsal karar?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, özellikle FETÖ/PYD terör örgütü ile ilişkili olan kamu görevlilerinin, geçici 35. madde gereğince meslekten ihraç edildiği gözlemlenmektedir. İhraç edilen kamu görevlileri arasında birçoğunun yargılaması devam eden veya KYOK, SYOK ve beraat kararı almış olanlar bulunmaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde, 2 yıl süreyle KHK ile ihraç işlemleri, yayınlanan listeler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. madde ile 3+1 yıl süreyle kamu görevinden çıkarma yetkisi bakanlıklara verilmiştir. Bakanlıklar, bu yetki doğrultusunda kendi soruşturmalarını başlatarak ihraç işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ancak, bu maddeye ilişkin süre 2022 yılında sona ermiş olup, son ihraçlar 30 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştır.

Bu konuyla ilgili birçok mahkemeden olumlu kararlar çıkmıştır. Detaylı bilgi almak için avukatınız aracılığıyla ya da Twitter hesabı üzerinden bilgi edinebilirsiniz.

Google üzeriden de emsal kararlara ulaşabilirsiniz. Örneğin Google a 375 sayılı khk 35. madde emsal karar yazdığınızda karşınıza 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesinin B bendi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına dair işleme karşı açılan iptal davasında; Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından E: 2020/896 sayılı emsal Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiştir. Bilgisi çıkmaktadır.

Ali Osman Göcer isimli Bir avukat Twitter’da @aliosmangocer kullanıcı adı ile “6.000 İHRAÇ 1.30/07/2022 tarihinde 375 sayılı KHK’nın geçici 35. Maddesi uyarınca başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere (4.000 civarı) çeşitli kurumlardan 6.000 kişi ihraç edilmiştir. Pek çoğuna son savunma için kanunda öngörülen asgari 7 günlük süre hakkı dahi tanınmamıştır.” şeklinde açılama yapmıştır.