46 c ne demek, 46 c nedir? 46 Raporu nedi? 46 c ne oluyor?

05.04.2022
46 c ne demek, 46 c nedir? 46 Raporu nedi? 46 c ne oluyor?

46 c ne demek, 46 c nedir? 46 Raporu nedi? 46 c ne oluyor?

Halk arasında akıl sağlını tam yitirmiş kişilere verilen rapor, örnek paranoid şizofrenlerin birçoğu gibi, sahip olan kişi ceza işlediği zaman hapishaneye değil akıl hastanesine yollanır.

Türk Ceza Kanununun 44-59 maddeleri cezai ehliyeti düzenleyen, cezayı kaldıran ya da hafifletilen durumları kapsar. Genel uygulamada 46, 47, 48. Maddeler sıkça kullanılmaktadır.

  1. Madde kişinin cezai ehliyetini elinden alan bir maddedir. Yani kişi suç oluşturan fiili işlediği zaman şuurunun veya hareketinin serbestisini tamamen kaldıracak nitelikteki akıl hastalığına sahip kişiler 46. Madde kapsamına girmektedir. Burada bu kişi şifa ile sonuçlanan tedavi süresince hastane tedavisine gönderilir. Genelde ağır ceza gerektiren suçlarda bu tedavi süresinin bir yıldan az olamayacağı belirtilmektedir. Kişi hastaneden taburcu edilirken yatışı öneren kuruma bir yazı ile hastanın durumu, gerekiyorsa düzenli kontroller yapılacağı bildirilerek bunların yasal güvencesi sağlanabilir. Buradaki hassas nokta istemli olarak oluşturulan şuur ve hareket bozukluğu oluşturulduğu durumların 46. Madde dışında bırakıldığıdır. Yani alkol veya diğer maddeleri kullanarak suç işleyen bir kişi bu madde kapsamında değerlendirilemez.

Madde kişinin cezai ehliyetini elinden alan bir maddedir. Yani kişi suç oluşturan fiili işlediği zaman şuurunun veya hareketinin serbestisini tamamen kaldıracak nitelikteki akıl hastalığına sahip kişiler 46. Madde kapsamına girmektedir. Burada bu kişi şifa ile sonuçlanan tedavi süresince hastane tedavisine gönderilir.