Astronomi alanındaki çalışmaları ile tanınan Müslüman, Türk bilim adamları kimdir?

22.07.2022
Astronomi alanındaki çalışmaları ile tanınan Müslüman, Türk bilim adamları kimdir?

Astronomi alanındaki çalışmaları ile tanınan Müslüman, Türk bilim adamları kimdir?

Uluğ Bey (1394 -1449) çağının en büyük astronomu, ünlü bir alim ve hükümdardı. Ali Kuşçu (? – 1474) ünlü bir Türk astronomi bilginidir. Takiyyüddin Er Raşit (1521 – 1585) İstanbul Rasathanesi’ni ilk kuran, çağından çok ileride ve asrın önde gelen astronomi alimidir.

Belirlenen Türk-İslam bilginleri; Ali Kuşçu, Akşem- seddin, El-Birûnî (Beyrunî), Câbir bin Hayyân, El-Cezerî, El-Kindî, Hezârfen Ahmet Çelebi, Mimar Sinan, İbn-i Sinâ, İbn’ül Heysem, Farabî, Fergânî, Hârezmî, Gazzâlî, Ömer Hayyam, Pîrî Reis, Kâtip Çelebi ve Uluğ Bey’dir.

Müslüman alim Merrâküşî, 12’inci yüzyılda yaşadı; bilim dünyasına yaptığı katkılarla asırları aştı. Matematik, coğrafya, tıp ve astronomiyle uğraşan Merrâküşî, asıl ününü astronomi alanındaki üstün başarılarıyla kazandı