Bütün hayvanlar eşittir fakat bazıları daha fazla eşittir?

20.11.2023
Bütün hayvanlar eşittir fakat bazıları daha fazla eşittir?

Bütün hayvanlar eşittir fakat bazıları daha fazla eşittir her ne kadar George Orwell’ın Hayvan Çiftliği eserinden meşhur olan bir söz olmuş ise de, Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Şeklinde kullanımı da vardır lakin George Orwell’ın bu sözüne karşılık olarak bir benzeri olduğunu söyleyenler Tevfik Fikret‘ten yiyin efendiler yiyin şiirini benzetmektedirler. İşte bu iki söz;

Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. (Hayvan Çiftliği) George Orwell

“Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir.” G. Orwell (Hayvan Çiftliği)

Yiyin efendiler yiyin şiiri Türkçesi? Yiyin efendiler yiyin şiiri kimin? Han-ı Yağma şiiri

Han-ı İştiha şiiri Servet-i Fünûn topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret’in şiiridir. İttihat ve Terakki’nin kötü yönetimini, yolsuzluklarını eleştiren Han-ı Yağma şiiri, şairin en ünlü şiirlerinden biridir.

Yiyin, efendiler yiyin; bu iç şenliği sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say:

Soy sop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, konak, saray,

Tüm sizindir efendiler, konak, saray, gelin, alay;

Tüm sizindir, tüm sizindir, hazır hazır, kolay kolay…

Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir İngilizcesi?

“All animals are equal, but some are more equal.” G. Orwell (Animal Farm)