Danıştayın üst mahkemesi? Danıştay’dan sonra nereye başvurulur? Başvuu süresi?

26.11.2023
Danıştayın üst mahkemesi? Danıştay’dan sonra nereye başvurulur? Başvuu süresi?

Danıştayın üst mahkemesi? Danıştay’dan sonra nereye başvurulur? Başvuu süresi? Danıştay’dan sonra anayasa mahkemesine başvuru suresi?

Soruları Arama motorlarında ve netbilge adresinde merak ile araştırılmaya devam ediyor. Bizlerde (netbilge.com) sizin için Danıştayın üst mahkemesi? Danıştay’dan sonra nereye başvurulur? Başvuu süresi? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik, buyurun Net Bilge bilgiler sizlerle.

Danıştay, temyiz incelemesi yapmak, idare hukukunu ilgilendiren bazı konularda diğer devlet kurumlarına görüş bildirmek ve bazı davalara ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevlidir. Danıştay, idari yargı alanındaki en yüksek görevli idari mahkemedir. Tabi bu durumda işleyişte Karar sonunda itiraz edilecek merci ve süre belirtilmiyor ise anayasa mahkemesi ne 30 gün içerisinde itiraz gerekiyor. Bunun dışında Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuru yapılıyor genelde.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Bireysel başvuru usulü” kenar başlıklı 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir: “Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.”

Bu konuda uzman bir avukata danışıp daha net bilgi almanız en sağlıklı olandır. Bu makaledeki bilgilere güvenerek işlem yapmayınız uzman bir avukattan destek alınız.

Sizler için bizlerde en net bilginin adresi, Net Bilge olarak Danıştayın üst mahkemesi? Danıştay’dan sonra nereye başvurulur? Başvuu süresi? Danıştay’dan sonra anayasa mahkemesine başvuru suresi? sorularını yanıtlamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam ediniz.