Deccal kimdir nerede yaşıyor? Deccal kimdir ne zaman gelecek?

09.11.2023
Deccal kimdir nerede yaşıyor? Deccal kimdir ne zaman gelecek?

Deccal kimdir nerede yaşıyor? Deccal kimdir ne zaman gelecek?

Deccal kelimesini ve kökenini incelediğimizde, bu kelimenin Türkçe’de sıfat olarak kullanılan ve mecaz anlam taşıyan bir Arapça kökenli kelime olduğunu görebiliriz.

“Decl” kökünden türeyen Deccal kelimesi, “bir şeyi örtmek, karıştırmak, anarşi çıkarmak” gibi anlamları içermektedir. Türkçe’de ise Deccal kelimesi, yabancı, fesatçı ve dedikoducu bir kişiyi ifade etmektedir.

Dini açıdan, Kur’an-ı Kerim’de Deccal’den bahsedilmediği, ancak bazı alimlerce Kur’an’da Deccal’e işaret edildiği söylenmektedir. Ayrıca, bazı hadis kitaplarında Deccal ile ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır.

Hadis kitaplarına göre, Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Şüphesiz 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bunlar; doğuda, batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması, duman, Deccal, Dâbbetü’l-arz, Yecûc ve Mecuc, güneşin battığı yerden doğması, Aden toprağının sonundan (Yemen’den) bir ateş çıkması ve insanları haşr olacakları yere sürmesi.” (Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd, Melâhim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28)