Demonim nedir? Demonim ne demek?

10.12.2021
Demonim nedir? Demonim  ne demek?

Demos, eski Yunanca’da halk demektir. Demokrasi, demografi, pandemi gibi sözcüklerde demo sözcüğünü görürüz. Bir yerin yerel ahalisini, halkını tanımlayan ifadedir. Örneğin Türkiye’de Türkler, İspanya’da İspanyollar bu kelimeyle tanımlanır.

Demonim ne demek? Demonim nedir? Devinim ne demek?

Demonim, belirli bir yerin sakinlerini veya yerlilerini tanımlamak için söz konusu yerin adından türetilmiş kelimedir.

Demonimlere örnek olarak İstanbul’da yaşayan bireyler için İstanbullu, Çin’deki yerli halk için Çinli, Svahili sahili yerlileri için Svahili ya da Vasvahili, Amerika Birleşik Devletleri için Amerikalı gibi ifadelerin kullanılması verilebilir. Etnik gruplara verilen isimlendirme olan etnonim ile karıştırılmamalıdır.

Örneğin bir etnonim olarak kullanılabilen Kazak sözcüğü Kazaklara atıfta bulunurken, Kazakistanlı kelimesi tüm Kazakistan ahalisini kapsar.

Devinim gündelik yaşam içerisinde çok kullanılmayan ancak resmi kaynaklar ve yazılı basında değerlendirilen bir sözcüktür. Farklı anlamlarda cümle içerisinde kullanılabilir.

– Bir toplumdaki olayların ana özelliğini ve varlık biçimini ele alan, toplumsal süreçler bütünü,

– İçerisinde bulunan ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş,

– Zaman içerisinde bir durum değişikliği yaratma,

– Bir düşüncenin başlaması veya harekete geçmesi,

– Durağan bir noktaya bağlı olarak herhangi bir cismin, buna bağlı olarak yaptığı hareket.

‘’Dünyanın kendi etrafında ve güneş çevresinde iki farklı devinimi bulunmaktadır.’’