Dürzü ne demek? Dürzilik ne anlama gelir?

06.01.2023
Dürzü ne demek? Dürzilik ne anlama gelir?

Dürzü ne demek? Dürzilik ne anlama gelir? Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu’na göre dürzü kelime anlamı, tdk dürzi manası ne?

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyılda İslâmiyet’in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğudur. Bu dine inananlara Dürzî denir (çoğulu Durûz).

Dürzü günlük hayatta argo olarak kullanılan bir kelimedir. Yıllardır halk arasında kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre farklı anlamları olan dürzü kelimesi, Türkçe’de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir.

Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu’na göre dürzü kelime anlamı, tdk dürzi manası ne?

Günlük hayatta bazen kullanılan, genelde söyleyen tarafından argo sözcük olarak anlaşılan dürzi kelimesi vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Dürzi ne anlama geliyor? Dürzilik nedir?

DÜRZİ NE ANLAMA GELİYOR?

Dürzi: isim, özel, (dürzi:), Arapça durzi

Suriye’nin Havran bölgesinde, Lübnan’ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE DÜRZÜ NE DEMEK?

Dürzü: ünlem, Arapça durzi; Ağır hakaret ve küfür sözü.

DÜRZİLİK NEDİR?

Dürzilik (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyılda İslâmiyet’in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tek tanrılı bir dinî inanç topluluğudur. 11. yüzyıl’da İslâmiyet’in Şiîlik mezhebinin İsmailiyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış bir inanç topluluğudur. İslam dışı bir topluluk olarak bilinirler. Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün’de yaşamaktadırlar.

“Dürzü”, Osmanlı döneminden gelen eski bir ağır küfür olarak Türkçeye yerleşmiş bir ifadedir. Kelime erkekler için genel olarak ahlaki olarak düşüklüğü kasteder; özel olarak da “karısını, kızını, yakınlarını pazarlayan kadın satıcısı” anlamı yüklenir.

Buna karşılık zamanla “Dürzü” sözcüğü karakter bozukluğunun daha hafif veya ağır çeşitli biçimlerini barındıran daha genel bir forma bürünmüştür.

Oysa “Dürzü”, doğru yazılımıyla “Dûrzî”, “Dûrzîlik” , Şiî İslam dinine bağlı bir mezhep olarak sayılan İsmailiye’nin Suriye ve Lübnan’da yaşamakta olan bir kolu ve buna mensup kişidir.

Osmanlı’da sapkın olarak nitelenen mezheplerdeki kişilere karşı “Dürzü” küfür olarak kullanılmaktaydı.

Buna karşılık Türkiye’de Dürzilik inancına sahip çıkan toplulukların kalmaması, diğerlerinin de bunu kanıksaması sonucu “dürzü” halen ağır bir küfür olarak ifade edilmektedir.

Hatta Mahzuni Şerif gibi Alevi, Neyzen Tevfik gibi Bektaşi şairler bile “Dürzü” yü küfür olarak kullanan şiirler yazmışlardır.”senin gibi dürzülerin yüzünden / dininden de soğuyacak bu millet. (Neyzen Tevfik); “Dürzülerde olmaz gurur / Dürzü başı eğik durur” (Aşık Mahzuni Şerif)

Modern Türk toplumunda “Dürzi”liğin bir mezhep olduğunun geniş kitlelerce bilinmesi, 1970’lerdeki Lübnan iç savaşı sonrasında Dürzilerin etnik ve dinsel bir grup olarak kendilerini göstermesiyle ortaya çıkmıştır.