Ehliyet Sınav Soruları – 1

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 1

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

OA) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi

OB) Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi

YC) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması

OD) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

Soru 2.Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

YA) 15 

OB) 20 

OC) 25 

OD) 30

Soru 3.Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?

OA) Karter

OB) Manifold

OC) Silindir kapağı

YD) Motor bloğu

Soru 4.Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

OA) Distribütördeki

OB) Marş motorundaki

OC) Bujilerdeki

YD) Flaşördeki

Soru 5.Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

OA) Kabin

YB) Gösterge paneli

OC) Başlık

OD) Sigorta tablası

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

YA) Kırmızı ışıkta geçmek

OB) Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak

OC) Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek

OD) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?

YA) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak

OB) Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak

OC) Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak

OD) Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

OA)Telaşlı ve tedirgin olması

OB)İletişim becerilerinin zayıf olması

OC)Önce çevrenin güvenliğini sağlaması

YD)İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Soru 10.Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

YA) I. Şaft – II. Diferansiyel – III. Aks

OB) I. Şaft – II. Aks – III. Diferansiyel

OC) I. Aks – II. Diferansiyel – III. Şaft

OD) I. Diferansiyel – II. Aks – III. Şaft

Soru 11.Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

OA) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı

OB) Diğer şeride geçilemeyeceği

YC) Öndeki aracın geçilebileceği

OD) İki yönlü kara yolu olduğu

Soru 12.Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

OA) Hırçınlık

YB) Sorumluluk

OC) Bencillik

OD) Hoşnutsuzluk

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

OA) Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

OB) Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.

OC) Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

YD) Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

Soru 14.Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

OA) Marş motorunda

OB) Soğutma fanında

OC) Motor devir göstergesinde

YD) Akü şarj ikaz ışığının ampülünde

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

YA) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi

OB) Solunumun sık ve yüzeysel olması

OC) Kan basıncının artması

OD) Vücut sıcaklığının artması

Soru 16.Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

OA) Kasık bölgesine

OB) Şakak bölgesine

OC) Çene altı bölgesine

YD) Köprücük kemiğinin iç kısmına

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

OA) Alkol ve madde bağımlılığı

OB) Uzun yolculuklar ve yorgunluk

OC) Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

YD) Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması

Soru 18.Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

OA) Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.

YB) Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.

OC) Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.

OD) Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.

Soru 19.Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

YA) Dar bir kavisle dönmesi

OB) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

OC) Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi

OD) Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

Soru 20.Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

OA) Su ve yağ soğutmalı

YB) Su ve hava soğutmalı

OC) Yağ ve motorin soğutmalı

OD) Hava ve benzin soğutmalı

Soru 21.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 22.Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

OA) Kabalık

OB) Hırçınlık

OC) Bencillik

YD) Sorumluluk

Soru 23.“Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri” arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Kalp krizi

OB) Yüksek ateş

OC) Görme bozukluğu

OD) Ayak bileğinde burkulma

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

OA) Aşırı hız yapılması

YB) Debriyajın kaçırması

OC) Ani duruş ve kalkış yapılması

OD) Düşük kalitede yakıt kullanılması

Soru 25.Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

OA) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

YB) Burnundan ve kulağından kanama olanlarda

OC) El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda

OD) Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda

Soru 26.Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir

YB) Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar

OC) Kornaya basmak sinirleri gevşetir

OD) Kornaya basmak trafiği hızlandırır

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

OA) Yakıt borusu

OB) Yakıt pompası

YC) Yakıt filtresi

OD) Enjektör

Soru 28.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

YA) Kasisli yola girileceğini

OB) Yolda çalışma olduğunu

OC) Yolun trafiğe kapalı olduğunu

OD) Motorlu taşıtların giremeyeceğini

Soru 29.Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

OA) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması

YB) Kasa üzerinin kapalı olması

OC) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması

OD) Kasa kapaklarının kapalı tutulması

Soru 30.Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

OA) Emme zamanı

YB) Sıkıştırma zamanı

OC) Ateşleme zamanı

OD) Egzoz zamanı

Soru 31.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

OA) Otomobil, otobüse

YB) Otobüs, otomobile

OC) Şeridi daralmış olan, diğerine

OD) Azami ağırlığı az olan, diğerine

Soru 32.Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

YA) Empati düzeyi yüksek

OB) Görgü seviyesi düşük

OC) Sorumsuz

OD) Bencil

Soru 33.Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

YA) Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu

OB) Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu

OC) Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu

OD) Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu

Soru 34.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

YA) Sola dönülmez

OB) Sola zorunlu yön

OC) Sağa zorunlu yön

OD) Sağa dönülmez

Soru 35.Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

OA) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

YB) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi

OC) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

OD) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 36.Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

OA) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak

YB) Motora ilk hareketi vermek

OC) Araca ilk hareketi vermek

OD) Aküyü şarj etmek

Soru 37.Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Medeni Kanun

OB) Türk Ceza Kanunu

YC) Karayolları Trafik Kanunu

OD) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

Soru 38.Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

OA) Akciğer

YB) Mide

OC) Kalp

OD) Yutak

Soru 39.Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

OA) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada

OB) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede

YC) İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede

OD) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

OA) Ağrı kesici ilaç

OB) Yara merhemi

YC) Üçgen sargı bezi

OD) Serum

Soru 41.Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3

OB) 2 – 1 – 3

OC) 3 – 1 – 2

YD) 3 – 2 – 1

Soru 42.Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

OA) Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks

OB) Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft

OC) Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel

YD) Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks

Soru 43.Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

OA)

OB)

YC)

OD)

Soru 44.Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

YA) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması

OB) Nabız atışlarının sürekli hızlanması

OC) Bulantı ve kusmanın olması

OD) Vücut sıcaklığının artması

Soru 45.Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

YA) Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır.

OB) Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır.

OC) Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir.

OD) Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır.

Soru 46.Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

OB) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

YC) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

OD) Yüklerin bağlanması

Soru 47.El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

OA) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak

YB) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak

OC) Omuz üzerine baskı uygulamak

OD) Kanayan yere tentürdiyot uygulamak

Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak kanamayı hızlandırır. Omuz üzerine baskı uygulamak kanamayı durdurmak için yetersizdir. Büyük dış kanamalarda tentürdiyot uygulamak doğru değildir. Bu noktada doğru yaklaşım omuz-dirsek arasına turnike uygulayarak kanamayı en aza indirmektir.

Soru 48.Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

YA) Motor yağı

OB) Araç lastiği

OC) Fren hidroliği

OD) Akü elektroliti

Soru 49.Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Kasık iç kısmı

OB) Bacak dış kısmı

OC) Dizin ön üst kısmı

OD) Karın ön üst kısmı

Soru 50.“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

YA) trafik adabı

OB) trafik cezası

OC) trafik terörü

OD) trafik müfettişi