Ehliyet Sınav Soruları – 11

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 11

Soru 1.Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

OA) Aracın maksimum hızının artmasına

YB) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına

OC) Fren sisteminin arızalanmasına

OD) Yakıt tüketiminin azalmasına

Soru 2.Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

YA)Kasık

OB)Boyun

OC)Koltuk altı

OD)Köprücük kemiği üzeri

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

OA) Kendi can güvenliğini riske atması

OB) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

YC) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması

OD) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi

Soru 4.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

OA) Trafikteki kaza sayısını azaltmak

OB) Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

OC) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

YD) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 5.Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

OA) Işıklara 50 m kaldığını

OB) Asgari (en az) hız sınırını

YC) Azami (en yüksek) hız sınırını

OD) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

OA)Geri gitmek

OB)Geriye dönmek

OC)Zorunluluk dışında park etmek

YD)Hızına uygun şeritte gitmek

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

YA) Sürücü belgesi

OB) Araç imalat belgesi

OC) Parça garanti belgesi

OD) Kasko sigorta poliçesi

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

YA) Kalorifer hortumlarının su sızdırması

OB) Hararet göstergesinin arızalanması

OC) Vantilatör kayışının gergin olması

OD) Debriyajın kaçırması

Soru 9.Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

OA) Gabari

OB) Azami toplam ağırlık

YC) Taşıma sınırı (Kapasite)

OD) Yüklü ağırlık

Cevap “C” şıkkıdır.
Bu soruda kafa karıştırabilecek olan şık A seçeneğidir.
Gabari :Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Soru 10.• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

OA) Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması

YB) Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması

OC) Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması

OD) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi

Soru 11.Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

OA) Hızın artırılması gerektiğini

OB) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

YC) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

OD) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 12.Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

YA) Hızını azaltmalı

OB) Öndeki aracı geçmeli

OC) En sol şeritten gitmeli

OD) Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

OA) Bilincin kısa süreli kapanması

OB) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

OC) Yüzde solgunluk ve baş dönmesi

YD) Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

OA) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

OB) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

YC) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

OD) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Soru 15.I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

OA) Aracın hızlı kullanılması

YB) Ani ve sert kalkış yapılması

OC) Aracın yavaş kullanılması

OD) Park hâlinde viteste bırakılması

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

YA) Aşırı hız yapılması

OB) Frenlerin ayarsız olması

OC) Rölanti ayarının bozuk olması

OD) Lastiklerin havasının az olması

Soru 18.• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

OA) Rentek manevrası

OB) Ayak bileklerinden sürükleme

OC) Koltuk altından tutarak sürükleme

YD) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

OA) Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

YB) Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi

OC) Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi

OD) Burkulan ekleme turnike uygulanması

Soru 20.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

YA) Yol ver

OB) İleri mecburi yön

OC) Girişi olmayan yol

OD) Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 21.Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 22.I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

OA) I ve II.

OB) I, III ve IV.

OC) II, III ve IV.

YD) I, II, III ve IV.

Soru 23.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

OA) 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

OB) 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

YC) 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

OD) 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği

Soru 24.Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

YA) 100

OB) 110

OC) 120

OD) 130

Soru 25.Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

YA) 1

OB) 2

OC) 3

OD) 4

Soru 26.Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

OA) Çalışmaz

YB) Sarsıntılı

OC) Sarsıntısız

OD) Yüksek rölantide

Soru 27.Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

OA) Motor çok soğur.

OB) Motor yakıtına yağ karışır.

YC) Motor aşırı ısınarak zarar görür.

OD) Motor suyuna yağ karışır.

Soru 28.Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

OA) 1-2 dakika

OB) 5-10 dakika

YC) 15-20 dakika

OD) 30-40 dakika

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

OA) Buji 

OB) Vantilatör

YC) Sigorta 

OD) Alternatör

Soru 30.Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

YA) İşaret vermeden şerit değiştirmesi

OB) Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

OC) Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

OD) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 31.Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

OA) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi

YB) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

OC) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması

OD) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 32.Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

YA) Sırtüstü, sert bir zemine

OB) Yüzüstü, sert bir zemine

OC) Sırtüstü, yumuşak bir zemine

OD) Yüzüstü, yumuşak bir zemine

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

OA) Sis lambaları

OB) Plaka lambaları

OC) İç aydınlatma lambaları

YD) Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları

Soru 34.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

OA) Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması

YB) Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması

OC) Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması

OD) Araç bakımlarının sürelerinde yapılması

Soru 35.Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

OA) Radyasyon

YB) Hava kirliliği

OC) Su kirliliği

OD) Toprak kirliliği

Soru 36.I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) I ve III

OD) I, II ve III

Soru 37.Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

YA) Uluslararası yol

OB) Devlet yolu

OC) Demir yolu

OD) Otoyol

Soru 38.Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

OA) Bilinç kaybının düzelmesini

OB) Kalbin çalışmasını

YC) Nefes vermesini

OD) Nefes almasını

Bu yöntem ile solunumuz problemi yaşayan kazazedeye alışılmış suni solunum yönteminden farklı bir yöntem(Holger-Nielsen) uygulanır. Bu yöntemin uygulanmasında ki esas neden kazazedenin ağız veya burun bölgesinde meydana gelen kanamalar sonucu solunum yapmasının zorlaşması olarak gösterilebilir. Sırttan bastırma ile kazazedenin nefes vermesi, direksekten kaldırma ile nefes alması sağlanır. Bu durumda doğru cevap C şıkkı “Nefes vermesini” olmalıdır.

Soru 39.Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yayanın geçmesini beklemesi

OB) Yaya geçidine uygun mesafede durması

YC) Yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi

OD) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması

Soru 40.Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Yakıt bitmiştir.

YB) Batarya zayıflamıştır.

OC) Lastik basınçları düşüktür.

OD) Motor yağ seviyesi azalmıştır.

Soru 41.Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

OA) Motora yağ eklenir.

OB) Far ampulleri değiştirilir.

OC) Arka cam rezistansı çalıştırılır.

YD) Buji kabloları ve bobin kurutulur.

Soru 42.Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

OA) Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması

YB) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

OC) Ağızdan ılık içecekler verilmesi

OD) Batan cismin çıkarılması

Soru 43.Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Termostat arızalıdır.

OB) Vantilatör kayışı sıkıdır.

OC) Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.

YD) Silindir kapak contasında kaçak vardır.

Soru 44.Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yaya geçinceye kadar durması

OB) Yaya geçidine uygun mesafede durması

YC) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

OD) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması

Soru 45.Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

YA) Nabız

OB) Solunum

OC) Vücut ısısı

OD) Kan şekeri

Soru 46.Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 47.Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

OA) Korna çalıp yayayı durdurmalı

OB) Geçiş hakkını kendi kullanmalı

YC) Geçiş hakkını yayaya vermeli

OD) Yayanın yola girmesini önlemeli

Soru 48.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA)Yolu kontrol etmesi

YB)Öndeki aracı geçmesi

OC)Aracının hızını azaltması

OD)Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 49.Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

YA) Açık havaya çıkarılır.

OB) Yoğurt yedirilir.

OC) Tuzlu su içirilir.

OD) Kusturulur.

Soru 50.Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.

OB) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.

OC) Debriyaj pedal boşluğu fazladır.

OD) Debriyaj teli kopmuştur.