Ehliyet Sınav Soruları – 12

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 12

Soru 1.Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

OA) Gabari

OB) Viraj

OC) Platform

YD) Tehlikeli eğim

Soru 2.Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

OA) Oklu ışık sarı yandığında

YB) Oklu ışık yeşil yandığında

OC) Oklu ışık kırmızı yandığında

OD) Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında

Soru 3.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Bisiklet girişinin yasak olduğunu

YB) Motosiklet girişinin yasak olduğunu

OC) Sadece motosikletlilerin girebileceğini

OD) Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu

Soru 4.“Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan ‘aracı’ güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim”

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

YA) Sorumluluk sahibidir

OB) Kendine güvenmektedir

OC) Araç kullanma noktasında tecrübelidir

OD) Yardımlaşmayı sever

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’ si aşamalarından değildir?

OA) Kazazede nefes alabiliyor mu?

OB) Kazazede kalp atımı normal mi?

OC) Kazazede nabız sayısı normal mi?

YD) Kazazede de kızarıklık var mı?

Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:
A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B. Solunumun değerlendirilmesi(Bak-Dinle-Hisset)
C. Dolaşımın sağlanması (Kalp masajının yapılması)
Kızarıklık ilk yardımın ABC’si olarak değerlendirilmez. İlk yardımın ABC’si en temel hayati değişken olan bilinç, solunum ve dolaşım ile ilgilidir.

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

YA) Soğutma sistemi

OB) Ateşleme sistemi

OC) Aydınlatma sistemi

OD) Göstergeler sistemi

Soru 7.İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

OA) Ses

OB) Duyuru

OC) Konuşma

YD) Gürültü

Soru 8.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

OA) Işıklara 50 m kaldığını

OB) Asgari (en az) hız sınırını

YC) Azami (en yüksek) hız sınırını

OD) Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını

Soru 9.Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

YA) Akünün boşalması

OB) Hava filtresinin kirlenmesi

OC) Far ampullerinin patlaması

OD) Motor devir göstergesinin arızalanması

Soru 10.Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

YA) Hızını azaltması

OB) Hız sınırını aşması

OC) Önündeki aracı geçmesi

OD) Takip mesafesini azaltması

Soru 11.Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

OA) Yağ karterinden

OB) Yağ filtresinden

OC) Yağ çubuğundan

YD) Yağ göstergesinden

Soru 12.Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

YA) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

OB) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

OC) Motoru bakımdan geçirildiğinde

OD) Sahibi değiştiğinde

Soru 13.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

OA) Alkol-LPG

OB) Gazyağı-LPG

YC) Benzin-LPG

OD) Motorin-LPG

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?

OA) Radyatör

OB) Vantilatör

OC) Alternatör

YD) Endüksiyon bobini

Soru 15.Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

OA) Mide 

OB) Dalak

YC) Akciğer 

OD) Karaciğer

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

OA) Rot 

OB) Amortisör

YC) Diferansiyel

OD) Helezon yay

Soru 17.Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

OA) Sağlık Bakanlığı

OB) İçişleri Bakanlığı

YC) Kültür ve Turizm Bakanlığı

OD) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Soru 18.Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

OA) Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi

OB) Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı

YC) Şehir içinde ve dışında mecburi

OD) Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı

Soru 19.Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

OA) Bencil

OB) Sorumsuz

OC) Görgü seviyesi düşük

YD) Empati düzeyi yüksek

Soru 20.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

OA) Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi

YB) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

OC) Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi

OD) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması

Soru 21.Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

OA) İtfaiye aracı

OB) Polis aracı

OC) İş makinesi

YD) Ambulans

Soru 22.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yolu kontrol etmesi

OB) Aracının hızını azaltması

YC) Yayaları ikaz ederek geçmesi

OD) Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 23.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 24.Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

OA) Madde kayıplara neden olmuştur

OB) Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir

YC) Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır

OD) Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır

Soru 25.Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

OA) Turnike uygulanan

OB) Ayağında çıkık olan

YC) Solunum zorluğu çeken

OD) Birinci derecede yanığı olan

Soru 26.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Kaygan yola yaklaşıldığını

OB) Sağa dönmenin yasaklandığını

YC) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını

OD) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

Soru 27.Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Diferansiyel arızalıdır.

OB) Buji kabloları gevşektir.

OC) Yağ pompası arızalıdır.

YD) Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.

Soru 28.Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

YA) Kavramanın tam ayırmaması

OB) Gaz pedalına tam basılmaması

OC) Fren pedalına tam basılmaması

OD) Lastik hava basıncının düşük olması

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

OA) Soğutma suyunda antifrizin olması

OB) Distribütör kapağının çatlak olması

OC) Vantilatör kayışının çok gergin olması

YD) Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması

Soru 30.Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

YA) Marş motorunun kablo bağlantılarında

OB) Akünün kutup başlarında

OC) Rölanti devresinde

OD) Jikle devresinde

Soru 31.Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

OA) Şok pozisyonu

YB) Koma pozisyonu

OC) Alt-çene pozisyonu

OD) Baş-çene pozisyonu

Soru 32.Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 33.Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

OA) Önünde

OB) Arkasında

YC) Yol tarafındaki yanında

OD) Ön ve arkasına 50 metre mesafede

Soru 34.Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

OA) İstediği şeridi

OB) 1 numaralı şeridi

OC) 2 numaralı şeridi

YD) 3 numaralı şeridi

Soru 35.Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

OA) Otoyol

OB) Demir yolu

YC) Devlet yolu

OD) Uluslararası yol

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

OA) Kandaki oksijen oranının artması

YB) Oksijenin akciğerlere ulaşamaması

OC) Kandaki karbondioksit oranının düşmesi

OD) Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

OA) Eklem çevresindeki şişmedir.

OB) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.

OC) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.

YD) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.

Soru 38.Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

OA) 30

YB) 50

OC) 70

OD) 80

Soru 39.Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

OA) Benzin 

OB) Motorin

YC) Antifriz 

OD) Asitli su

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

OA) Aracın hızlı sürülmesi

OB) Yayların yağsız kalması

OC) Yakıt deposunun dolu olması

YD) Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması

Soru 41.Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi

YB) Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması

OC) Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması

OD) Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

Soru 42.Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

YA) Geçiş hakkı

OB) Geçiş yolu

OC) Geçiş kolaylığı

OD) Geçiş üstünlüğü

Cevap geçiş hakkıdır.

Soru 43.Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?

OA) Araçta bir gözcü bulundurmak

OB) Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek

OC) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek

YD) Park yerindeki araçların çıkışını engellememek

Soru 44.Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

OA) Felç

OB) Kriz

OC) Koma

YD) Bayılma

Soru 45.Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Fren hidroliğinin eksilmesi

YB) Karterde yağın kalmaması

OC) Depodaki yakıtın azalması

OD) Radyatörde antifrizin olmaması

Soru 46.Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

OA) Aküyü şarj etmek

OB) Motoru soğutmak

OC) Motorun hareketli parçalarını yağlamak

YD) Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek

Soru 47.Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

OA) El freninin çekilmesi

YB) Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması

OC) Gaz pedalına basılması

OD) 1. vitese takılması

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

YA) Cildin soğuk ve nemli olması

OB) Zihinsel aktivitenin artması

OC) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

OD) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

YA) Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması

OB) Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması

OC) Motor gücü yüksek araç kullanılması

OD) Trafik cezalarının fazlalaştırılması

Soru 50.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

YA) EDS’ye

OB) Alt geçide

OC) Karavanlı park yerine

OD) Gençlik kampına