Ehliyet Sınav Soruları – 13

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 13

Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) Yalnız I doğru

OB) Yalnız II doğru

YC) Her ikisi de doğru

OD) Her ikisi de yanlış

Soru 2.Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

YA) 1

OB) 2

OC) 3

OD) 4

Soru 3.Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

OA) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.

OB) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.

YC) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.

OD) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.

Soru 4.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

OA) Koruma

OB) Kurtarma

OC) Bildirme

YD) Tedavi etme

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

OA) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

OB) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

YC) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

OD) Arkadan çarpmak

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

YA) Frenlerin ayarsız olması

OB) Motorun yüksek devirde kullanılması

OC) Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi

OD) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi

Soru 7.Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

YA) Durmadan dikkatli geçmeli

OB) İlk geçiş hakkını yayalara vermeli

OC) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

OD) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

Soru 8.Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

OA) Volan dişlisinin

YB) Triger kayışının

OC) Endüksiyon bobininin

OD) Marş dişlisinin

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

OA) Tarım araçları

OB) Toplu taşıma araçları

OC) Gümrük muhafaza araçları

YD) Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Soru 10.İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

OA) 110

YB) 112

OC) 177

OD) 185

Soru 11.Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

YA)Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

OB)Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

OC)Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

OD)Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

Soru 12.Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

YA) Empati

OB) Tahammül

OC) Beden dili

OD) Konuşma üslubu

Soru 13.Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


OA) Bulunduğu şeritte seyretmesi

OB) Geçme sırasında hızını artırması

OC) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi

YD) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

Soru 14.Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

OA) Aracının eski parçalarını çevreye atması

YB) Aracının bakımını zamanında yaptırması

OC) Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması

OD) Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

OA)Kötü koku yayması

OB)Çirkin görünüm arz etmesi

OC)Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması

YD)Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi

Soru 16.Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

OA)Garaj

YB)Durak

OC)Otopark

OD)Park yeri

Soru 17.Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

YA) Şiddetli baş yaralanması

OB) Göğüs zedelenmesi

OC) Dalak yırtılması

OD) Mide delinmesi

Soru 18.ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Kalkışta patinajı önler.

OB) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.

OC) Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.

YD) Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.

Soru 19.Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

YA) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse

OB) Aracın periyodik bakım süresi geçmişse

OC) Kasko sigortası yaptırılmamışsa

OD) Sürülecek araç başkasına aitse

Soru 20.Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

OA) Kasko poliçesi

OB) Yağ değişim kartı

YC) Araç tescil belgesi

OD) Periyodik bakım kartı

Soru 21.I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 22.Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

OA) Özel amaçlı taşıt

OB) Kamp taşıtı

YC) Minibüs

OD) Otobüs

Soru 23.Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?

OA) Motor yağının kirlenmesi

OB) Motor yağının kalınlaşması

YC) Karışım oranının bozulması

OD) Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması

Soru 24.• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

OA)D – Y

YB)Y – D

OC)D – D

OD)Y – Y

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

OA) Aküyü şarj etmek

YB) Karışımı ateşlemek

OC) Yüksek akım üretmek

OD) Aküye akım göndermek

Soru 26.Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

OA) 1

OB) 2

YC) 3

OD) 4

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 28.Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

OA) Direksiyon simidi

YB) Yağ filtresi

OC) Radyatör

OD) Dikiz aynaları

Soru 29.Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

OA) Öksürmek

OB) Yutkunmak

YC) İdrar kaçırmak

OD) Sesli dürtülere tepki vermek

Soru 30.Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

O Yakıt seviyesi kontrol edilir.

O Önemsenmez, devam edilir.

O Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

Y Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

OA) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi

OB) Park manevrası yaparken geri gidilmesi

OC) Hız azaltmak için frene basılması

YD) Ters yönden yola girilmesi

Soru 32.Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Hafif hapis cezası

YB) Para cezası ve ceza puanı

OC) Aracına el koyma

OD) Trafikten men etme

Soru 33.Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

OA) 1 ve 2

OB) 1 ve 3

YC) 2 ve 3

OD) 3 ve 4

Soru 34.Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 35.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OA) Dur

YB) Durak

OC) Devam et

OD) Dikkat

Soru 36.Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

OA) Yangın tüpü

YB) Üçgen reflektör

OC) Beyaz renkte taş

OD) Teneke veya bidon gibi malzemeler

Soru 37.Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

OA) Treyler

OB) Kamyon

YC) Çekici

OD) Kurtarıcı

Soru 38.Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Karşısındaki kişiyi suçlaması

OB) Empati kurmaktan kaçınması

YC) Karşısındaki kişiye saygı duyması

OD) Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması

Soru 39.Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

OA) G sınıfı

OB) A1 ve A2 sınıfı

OC) C, CE ve D sınıfı

YD) B sınıfı (hususi araç)

Soru 40.Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

OA) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği

OB) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu

YC) Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

OD) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği

Soru 41.70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

OA) 25

YB) 35

OC) 45

OD) 55

Soru 42.Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Enjektör 

OB) Hava filtresi

YC) Yağ filtresi

OD) Yakıt filtresi

Soru 43.Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

YA) Buji

OB) Flaşör

OC) Distribütör

OD) Kontak anahtarı

Soru 44.Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

YA) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

OB) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

OC) Önemsenmez, devam edilir.

OD) Yakıt seviyesi kontrol edilir.

Soru 45.Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

OA) Büyüklere uygulandığı gibi

OB) Bebeğin sırtına vurarak

YC) Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek

OD) Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak

Soru 46.I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

YA) I. doğru, II. yanlış

OB) I. yanlış, II. doğru

OC) Her ikisi de doğru

OD) Her ikisi de yanlış

Soru 47.Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

OA) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması

YB) Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi

OC) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması

OD) Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi

Soru 48.İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

OA) Aşırı susuzluk hissi

OB) Nemli ve soğuk deri

YC) Yavaş ve güçlü nabız

OD) Hızlı ve yüzeysel solunum

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

YA) Aks 

OB) Supap

OC) Piston 

OD) Krank mili

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

OA) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek

OB) Motoru yüksek devirde çalıştırmak

YC) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak

OD) Motoru tam yükte çalıştırmak