Ehliyet Sınav Soruları – 14

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 14

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

OA) Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi

OB) Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması

YC) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması

OD) Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

Soru 2.Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 3.Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

OA) Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için

OB) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için

YC) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için

OD) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için

Soru 4.Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

OA) Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.

OB) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.

YC) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.

OD) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

OA) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması

YB) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması

OC) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi

OD) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

Soru 6.Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

YA) Aracını durdurmalı

OB) Durmadan geçmeli

OC) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

OD) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

OA) Karbüratör

OB) Yakıt filtresi

OC) Besleme pompası

YD) Yakıt enjeksiyon pompası

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

OA) Rot ayarı

YB) Supap ayarı

OC) Fren ayarı

OD) Far ayarı

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?

OA) Yağ sızıntılarının artması

YB) Ses, sürtünme ve aşınmanın artması

OC) Tekerleklere hareketin iletilememesi

OD) Vites değiştirmenin kolaylaşması

Soru 10.Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

YA) Yükseklik

OB) Uzunluk

OC) Genişlik

OD) Ağırlık

Soru 11.Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

YA) Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması

OB) Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi

OC) Vücuduna soğuk uygulama yapılması

OD) Düz olarak yüzüstü yatırılması

Soru 13.Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi

YB) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

OC) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi

OD) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

Soru 14.Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

OA) Otomobil

OB) Motosiklet

YC) Telikeli madde taşıyan taşıt

OD) Lastik tekerlekli traktör

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?

OA) Yakıt tüketiminin azalması

YB) Trafik yoğunluğunun artması

OC) Trafik yoğunluğunun azalması

OD) Yürüme alışkanlığı oluşturması

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 17.Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

OA) 20

OB) 25

OC) 35

YD) 45

Soru 18.I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 19.Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

OA)Yakıt tüketimini azaltmak

OB)Aracın dönüşlerini sağlamak

OC)Akünün şarj olmasını sağlamak

YD)Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

Soru 20.Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

OA) Yakıt sarfiyatının artmasına

YB) Çevre kirliliğinin azalmasına

OC) Gürültü kirliliğinin oluşmasına

OD) Trafik yoğunluğunun artmasına

Soru 21.Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

YA) 5

OB) 20

OC) 30

OD) 50

Soru 22.Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

OB) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

YC) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

OD) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 23.Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

OA) Emme – Ateşleme (İş) – Egzoz – Sıkıştırma

OB) Egzoz – Emme – Ateşleme (İş) – Sıkıştırma

OC) Ateşleme (İş) – Emme – Sıkıştırma – Egzoz

YD) Emme – Sıkıştırma – Ateşleme (İş) – Egzoz

Soru 24.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Kaygan yola yaklaşıldığını

OB) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini

YC) Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını

OD) Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

OA) Motora ilk hareketi vermek

OB) Motorun durmasını sağlamak

OC) Motorun rölantide çalışmasını sağlamak

YD) Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek

Soru 26.Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

YB) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi

OC) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi

OD) Tıbbi yardım istenmesi

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?

YA) Vantilatör kayışının kopması

OB) Vantilatör kayışının gergin olması

OC) Distribütörün arızalanması

OD) Bujilerin arızalanması

Soru 28.Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA)Öndeki aracın durması

OB)Öndeki aracın yavaşlaması

OC)Görüş mesafesinin kötü olması

YD)Takip mesafesi kurallarına uyulmaması

Soru 29.Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 30.Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

OA) Gaz pedalına basılması

YB) Aracın kriko ile kaldırılması

OC) Debriyaj pedalına basılması

OD) Akü kutup başının çıkartılması

Soru 31.Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

OA) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği

YB) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

OC) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği

OD) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu

Soru 32.Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

OA) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

OB) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

YC) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

OD) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 33.Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Dar kavisle dönmesi

YB) Geniş kavisle dönmesi

OC) Karşıya geçen yayaya yol vermesi

OD) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi

Soru 34.Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

YA) Rastgele hareket ettirilmesi

OB) Hava yolu açıklığının sağlanması

OC) Kanama varsa, hemen durdurulması

OD) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

OA) Motor rölanti devrinin yüksek olması

OB) Yağlama sisteminin görev yapamaması

YC) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması

OD) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

Soru 36.I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 37.Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

OA) Kaza zamanının

OB) Açık ve net adresin

YC) Yaralıların kimliklerinin

OD) Yaralıların sayısı ve durumlarının

Soru 38.F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

YA) Lastik tekerlekli traktör

OB) Motorlu bisiklet

OC) Kamyon

OD) Otobüs

Soru 39.Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

OA)1

OB)2

YC)3

OD)4

Soru 40.Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

OA)80

OB)90

YC)100

OD)110

Soru 41.Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

OA) Sadece sürücünün bildiği bir yerde

OB) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde

YC) Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde

OD) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde

Soru 42.“Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

OA) Omurga yaralanmalarında

OB) Kapalı göğüs yaralanmalarında

OC) Boylamasına karın yaralanması olanlarda

YD) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında

Soru 43.Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

OA) Aküyü şarj etmek

OB) Bujiye giden akımı yükseltmek

YC) Elektrik devresini açıp kapatmak

OD) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak

Soru 44.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

YA) Bisiklet yolu

OB) Motosiklet yolu

OC) Bisiklet giremez

OD) Motorlu bisiklet yolu

Soru 45.Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

YA) Belediyelerin

OB) Emniyet Genel Müdürlüğünün

OC) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

OD) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Soru 46.Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

OA) Aracı yavaş kullanmak için

YB) Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için

OC) Daha rahat vites değişimi için

OD) Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için

Soru 47.Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

OA) Ezikli yaralar

OB) Delici yaralar

YC) Parçalı yaralar

OD) Kesik yaralar

Soru 48.Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

OA) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

OB) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli

OC) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli

YD) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

Soru 49.Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

OA) Kan basıncının düşmesi

YB) Bilinç seviyesinin artması

OC) Cildin soğuk ve nemli olması

OD) Dudak çevresinin morarması