Ehliyet Sınav Soruları – 15

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 15

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

YA) Bir meslek sahibi olmak

OB) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

OC) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak

OD) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

Soru 2.Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

OA) Daha büyük

OB) Daha küçük

YC) Aynı 

OD) Önemli değildir.

Soru 3.Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Kamyon ile kamyoneti çekmek

YB) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak

OC) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek

OD) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek

Soru 4.Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Aracın sola döneceğini

OB) Aracın sağa döneceğini

YC) Araçta frenleme yapıldığını

OD) Aracın geri gelmekte olduğunu

Soru 5.Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

OA) Yolcuları soldan indirip bindirmek

OB) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek

OC) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek

YD) Yolcuları sağdan indirip bindirmek

Soru 6.I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

OA)Yalnız I

OB)I ve II.

OC)II ve III.

YD)I, II ve III.

Soru 7.I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

OA) Yalnız I

YB) I ve II.

OC) II ve III.

OD) I, II ve III.

Soru 8.I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

OA) Yalnız I

OB) Yalnız II

YC) Yalnız III

OD) I, II ve III

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

OA) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak

OB) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek

YC) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak

OD) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak

Soru 10.I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 11.I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 12.Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

OA) Solunum ve nabız kontrolü

OB) Sıkan giysilerin gevşetilmesi

YC) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

OD) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü

Soru 13.•  Hastanın serin yere alınması

•  Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilkyardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

OA) Bayılmada

YB) Sıcak çarpmasında

OC) El bileğinin burkulmasında

OD) Kafa ve beyin yaralanmasında

Soru 14.Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

OA) Solunumu düzensiz olan

OB) Kalbi düzensiz çalışan

OC) Solunum sayısı azalan

YD) Kalbi duran

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

OA) Trafik ışıkları

YB) Trafik görevlisi

OC) Yer işaretleri

OD) Trafik levhaları

Trafik polisinin yönlendirmesi yüksek önceliğe sahiptir.

Soru 16.Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

OA) Emme zamanı

YB) Sıkıştırma zamanı

OC) Ateşleme zamanı

OD) Egzoz zamanı

Soru 17.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Geçme yasağı sonunu

YB) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

OC) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini

OD) Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu

Soru 18.Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

OA)Kural ihlallerinin azalmasına

OB)Direksiyon hâkimiyetinin artmasına

OC)Kazaya karışma olasılığının azalmasına

YD)Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

Soru 19.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

OA) 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı

YB) 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı

OC) 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı

OD) 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği

Soru 20.Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Aracı yavaş kullanmak için

OB) Motor yağ seviyesini kontrol etmek için

OC) Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için

YD) Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için

Soru 21.Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

OA) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları

OB) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri

YC) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları

OD) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri

Soru 22.Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

OA) Bağlantı yolu

YB) İki yönlü kara yolu

OC) Tek yönlü kara yolu

OD) Bölünmüş kara yolu

Soru 23.Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?

OA) Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek

OB) Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek

YC) Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek

OD) Krank miline yataklık etmek

Soru 24.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 25.Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

OA) Karın yaralanmalarında

OB) Bacak yaralanmalarında

OC) Göğüs yaralanmalarında

YD) Omurga yaralanmalarında

Soru 26.Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

OA) Antifriz

OB) Fren hidroliği

YC) Motor yağı

OD) Akü elektroliti

Soru 27.Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

OA) asit

YB) antifriz

OC) saf su

OD) elektrolit

Soru 28.I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

OA) I ve II

YB) I ve III

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 29.Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

OA) Topuktan dize kadar

OB) Dizden kalçaya kadar

YC) Topuktan kalçaya kadar

OD) Topuktan koltuk altına kadar

Soru 30.Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

OA) İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması

OB) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi

OC) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

YD) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

Soru 31.Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

OA) Motor devri düşürülür.

OB) Motor devri yükseltilir.

YC) Motor hemen durdurulur.

OD) Motor rölantide çalıştırılır.

Soru 32.Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


OA) 1 – 2 – 4 – 3

YB) 2 – 1 – 3 – 4

OC) 2 – 3 – 4 – 1

OD) 3 – 1 – 2 – 4

Soru 33.Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

OA) Araçlara

YB) Yayalara

OC) Yolculara

OD) Sürücülere

Soru 34.Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

OA) Sinir sistemi

OB) Sindirim sistemi

OC) Dolaşım sistemi

YD) Boşaltım sistemi

Soru 35.Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

YA) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli

OB) Olduğu yerde hemen durmalı

OC) Işıklı trafik işaretine uymalı

OD) Geriye dönerek beklemeli

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

OA) Göğüs kemiğinde kırık olanlar

OB) Kalça kemiğinde kırık olanlar

OC) Omurilik zedelenmesi olanlar

YD) Besin zehirlenmesi olanlar

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

YA) Akü

OB) Marş motoru

OC) Silecek motoru

OD) Otomatik klima

Soru 38.Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?


OA) Tali yol

OB) Geçiş yolu

OC) Bağlantı yolu

YD) Bölünmüş yol

Soru 39.Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

OA) Empati kurmaktan kaçınmak

OB) Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak

YC) Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek

OD) Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

OA) Debriyaj balatasının eskimesi

OB) Lastik hava basıncının düşmesi

YC) Depodaki yakıt seviyesinin azalması

OD) Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

Soru 41.Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

YA)Fren mesafesinin artması

OB)Güvenli sürüşün sağlanması

OC)Aracın kontrol edilebilirliğinin artması

OD)Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

Soru 42.•  Bulantı ve kusma olması    

•  Burun ve kulaktan kan gelmesi    

•  Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

YA) Baş yaralanması

OB) Akciğer delinmesi

OC) Dalak yırtılması

OD) Kalp spazmıB

Soru 43.Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 44.Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

YA) Vücudun bir bölümünde felç

OB) Acıkma hissi

OC) Hazımsızlık

OD) İç kanamaBOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 45.Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

YA) Otomobil

OB) Otobüs

OC) Motosiklet

OD) Kamyon

Soru 46.Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

OA) Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması

YB) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması

OC) Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması

OD) Her iki aracın da boş (yüksüz) olması

Soru 47.Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

OA) Sarı

YB) Yeşil

OC) Siyah

OD) Kırmızı

Soru 48.• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

OA) Çevre kirliliğinin artması

OB) Sürüş konforunun azalması

OC) Trafik yoğunluğunun artması

YD) Aracın daha az yakıt tüketmesi

Soru 49.Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

YA) Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse

OB) Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa

OC) Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa

OD) Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

Soru 50.Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.

OB) Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.

YC) Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.

OD) Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.