Ehliyet Sınav Soruları – 16

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 16

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

OA) 

YB) 

XC) 

OD) 

Soru 2.Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

OA) Radyatör

OB) Distribütör

OC) Su pompası

YD) Yağ pompası

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

OA) Pazı kemiği

OB) Kaval kemiği

YC) Kaburga kemiği

OD) Uyluk kemiği

Soru 4.Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Hızını azaltması

OB) Dönüş işareti vermesi

YC) Geniş bir kavisle dönmesi

OD) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

Soru 5.Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Şarj sistemi

YB) Yağlama sistemi

OC) Marş sistemi

OD) Ateşleme sistemi

Soru 6.Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

OA) 20

YB) 30

OC) 40

OD) 50

Soru 7.Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

OA) Yakıcı maddeyle temas şekli

OB) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı

OC) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi

YD) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

OA) Aşırı hareketlilik

OB) Bilincin açık olması

YC) Kalp atımının olmaması

OD) Hızlı ve yüzeysel solunum

Soru 9.Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

YA) kırık

OB) çıkık

OC) donma

OD) burkulma

Soru 10.Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

OA) Yarı oturur pozisyon verilmesi

OB) Fiziksel hareketinin artırılması

YC) Hava yolu açıklığının sağlanması

OD) Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

Soru 11.Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

OA) Motor gücünün artması

OB) Motorun çabuk soğuması

YC) Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi

OD) Motorun normal çalışmasını sürdürmesi

Soru 12.Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

YA) Motor ısınır, yanar.

OB) Motor yakıtına yağ karışır.

OC) Motor çok soğur.

OD) Motor suyuna yağ karışır.

Soru 13.Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

YA) 150

OB) 100

OC) 75

OD) 50

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

YA) Yakıt tüketiminin artması

OB) Yakıt tüketiminin düşmesi

OC) Motorun sarsıntılı çalışması

OD) Motorda yağlamanın olmaması

Soru 15.Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

OA) Uzun yolda aynı hızla gidilmesi

YB) Tam gaz vermekten kaçınılması

OC) Sürekli sert ve ani fren yapılması

OD) Motor soğukken çok çabuk hızlanılması

Soru 16.Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

YA) Rentek manevrası

OB) Heimlich manevrası

OC) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

OD) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

Soru 17.Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?

YA) Baş kısmı önde olacak şekilde

OB) Ayakları önde olacak şekilde

OC) Yaralının isteğine göre

OD) Yaranın çeşidine göre

Soru 18.Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

YA) Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak

OB) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak

OC) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek

OD) Park veya sis ışıkları ile seyretmek

Soru 19.Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

OA) Araçların hasar durumu

OB) Yaralıların durumu ve sayısı

YC) Kaza yerinin açık ve net adresi

OD) Kazanın oluş şekli ve yol durumu

Soru 20.Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

YA) Boynuna boyunluk takıldıktan sonra

OB) Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra

OC) Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra

OD) Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde

Soru 21.Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 22.Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

OA) Fren hidroliğinin eksilmesi

YB) Motor soğutma suyunun eksilmesi

OC) Araç deposundaki yakıtın az olması

OD) Lastiklerin hava basıncının fazla olması

Soru 23.Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

OA) Alternatörün kablosu çıkarılır.

YB) Akünün kutup başları çıkarılır.

OC) Distribütörün kablosu çıkarılır.

OD) Marş motorunun kablosu çıkarılır.

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

OA) Yüzün kızarması

OB) Kaşların çatılması

OC) Yumrukların sıkılması

YD) Kontrollü davranılması

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

OA) Geri vites lambaları

YB) Sinyal lambaları

OC) Park lambaları

OD) Sis lambaları

Soru 26.“B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

OA) Otomobil

OB) Minibüs

OC) Kamyonet

YD) Kamyon

Soru 27.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

OA) Burun kanaması olan

OB) Bulantı ve kusması olan

YC) Solunum yolu tıkalı olan

OD) Boyun omurunda zedelenme olan

Soru 28.Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

OA) Hızı fazla olan az olana

OB) Şeridi daralmış olan diğerine

YC) Lastik tekerlekli traktör, kamyonete

OD) Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre

Soru 29.Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

YA) Koruma başlığı ve koruma gözlüğü

OB) Rüzgârlık ve boyun korsesi

OC) Eldiven ve emniyet kemeri

OD) Çocuk bağlama sistemi

Soru 30.Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?

OA) Sürücünün vakit kazanmasına

YB) Kaza riskinin artmasına

OC) Stresin azalmasına

OD) Trafiğin yoğunluğunun azalmasına

Soru 31.Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

OA) Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması

OB) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması

OC) Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

YD) Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması

Soru 32.Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

YA) 25

OB) 35

OC) 45

OD) 50

Soru 33.“Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

YA) Bak 

OB) Dinle

OC) Hisset 

OD) Dinle – Hisset

Soru 34.Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

OA) Yavaşlamaları

YB) Hızlarını artırmaları

OC) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri

OD) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları

Soru 35.Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

OA) Öfke

YB) Sabır

OC) İnatlaşma

OD) Aşırı tepki

Soru 36.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

YA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 37.Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

OA) Bildirme

YB) Koruma

OC) Kurtarma

OD) Tedavi etme

Soru 38.Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

OA) Bacak bölgesinde olan kanamalarda

OB) Karın bölgesinde olan kanamalarda

YC) Yüz bölgesinde olan kanamalarda

OD) Kol bölgesinde olan kanamalarda

Soru 39.Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

YA) Felç

OB) Saç dökülmesi

OC) Bulantı ve kusma

OD) Bedensel aktivitede artma

Soru 40.Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

OA) Tır

OB) Kamyon

YC) Motorlu bisiklet

OD) Lastik tekerlekli traktör

Soru 41.Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

OA) Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

OB) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

YC) Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

OD) Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Soru 42.Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

OA) İyi bir sürücü olmak

OB) Trafik görevlisi olmak

OC) Sağlık personeli olmak

YD) Sakin ve tedbirli olmak

Soru 43.Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

O A)Mide

O B)Böbrek

Y C)Akciğer

O D)Pankreas

Soru 44.Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak

YB) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak

OC) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek

OD) Hastanın ayaklarını yükseltmek

Soru 45.Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

OA) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde

YB) Görev hâli dışında

OC) Trafiğin yoğun olduğu karayollarında

OD) Şehirler arası karayollarında

Soru 46.Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

OA) Sinyal ampulü

YB) Hava filtresi

OC) Hız göstergesi

OD) Yakıt göstergesi

Soru 47.Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

YA) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak

OB) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek

OC) Selektör yapmak

OD) Hızını arttırmak

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

OA) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması

YB) Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması

OC) Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi

OD) Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması

Soru 49.• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Trafik kazalarının azaltılması

YB) Temel yaşam desteğinin sağlanması

OC) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi

OD) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

Soru 50.Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

OA) Motorun yağ yakmasına

OB) Motorun sarsıntılı çalışmasına

OC) Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına

YD) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına