Ehliyet Sınav Soruları – 17

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 17

Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?

YA) Birinci derece yanıklar

OB) İkinci derece yanıklar

OC) Üçüncü derece yanıklar

OD) Kas tabakasını etkileyen yanıklar

Soru 2.Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

YA) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

OB) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

OC) Motoru bakımdan geçirildiğinde

OD) Sahibi değiştiğinde

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

OA) Lastik hava basınçlarının yetersiz olması

YB) Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması

OC) Ön düzen ayarlarının bozuk olması

OD) Frenlerin ayarsız olması

Soru 4.Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

YA) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

OB) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

OC) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

OD) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 5.Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

OA) Şerit

OB) Banket

YC) Geçiş yolu

OD) Bağlantı yolu

Soru 6.Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

OA) I ve II

OB) III ve IV

OC) I, II ve III

YD) I, II, III ve IV

Soru 7.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OA) Ehli hayvanlar giremez.

OB) Ehli hayvanlar geçebilir.

YC) Vahşi hayvanlar geçebilir.

OD) Vahşi hayvanlar giremez.

Soru 8.Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:    

•  Lastik patlaması    

•  Kusurlu rot    

•  Aks kırılması    

•  Kusurlu fren

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

OA) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi

OB) Araç yağının zamanında değiştirilmesi

YC) Araç bakımının zamanında yapılması

OD) Araç yakıtının zamanında alınması

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

OA) Polen filtresi

OB) Park sensörü

OC) Açılabilir tavan

YD) Aktif gergili emniyet kemeri

Soru 10.Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

OA) 6 ay hapis cezası verilir.

OB) Trafikten ömür boyu men edilir.

OC) Sürücü belgesi varsa geri alınır.

YD) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

Soru 11.Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

OA) Uşak

OB) Sivas

OC) Konya

YD) Trabzon

Soru 12.Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

YA) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması

OB) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması

OC) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması

OD) Kaç yaralı olduğuna bakılması

Soru 13.Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Hızını azaltması

OB) Duraklama yapmaması

YC) Hızını artırması

OD) Takip mesafesini artırması

Soru 14.Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

OA) Yaralıya uzak mesafede çalışması

YB) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

OC) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

OD) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

OA) Park etmek

YB) Kırmızı ışıkta beklemek

OC) Yolcu indirmek ve bindirmek

OD) Yük boşaltmak için beklemek

Soru 16.Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

YA) 5

OB) 10

OC) 15

OD) 20

Soru 17.Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Yolda bakım çalışması olduğunu

OB) İleride hemzemin geçit bulunduğunu

YC) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

OD) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

Soru 18.Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Şarj göstergesi

OB) Dörtlü flaşör göstergesi

OC) Cam rezistansı göstergesi

OD) Kısa ve uzun far göstergeleri

Soru 19.İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

OA) Şok

YB) Beyin kanaması

OC) Ayakta olan kanamalar

OD) Ayak bileğinin burkulması

Bu soru ehliyet sınavlarında çokça sorulmaktadır. Şok, akut dolaşım yetmezliğiyle ortaya çıkan ağır ve hayati ciddiyet belirten bir sendromu ifade eder. Bu durumda kanın dolaşımını alt kısımdan, üst kısma geçişini kolaylaştırmak için ayaklar 30 cm kaldırılır. Böylelikle vücudun hayati organlarına kan geçişi sağlanır. Beyin kanaması geçiren bir kişinin ayaklarını havaya kaldırmak doğru değildir. Sorunun doğru cevabı B’dir.

Soru 20.Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 21.Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?

YA) 21-24

OB) 20-22

OC) 18-20

OD) 19-25

Soru 22.Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

OA)Üçgen reflektör

OB)İlk yardım çantası

OC)Yangın söndürme cihazı

YD)Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

Soru 23.İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Hastaları tedavi etmek

OB) Trafik kazalarını önlemek

YC) Temel yaşam desteği sağlamak

OD) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

YA) Yarı oturur pozisyon verilmesi

OB) Egzersiz yapmasının sağlanması

OC) Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

OD) Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Soru 25.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

OA)Banketten gitmelidir.

OB)Aracının hızını artırmalıdır.

YC)Öndeki aracı geçmemelidir.

OD)Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.

Soru 26.Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

OA) Korkutmak veya şaşırtmak

OB) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

YC) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

OD) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 27.Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

OA) Yağ göstergesinden

YB) Şarj göstergesinden

OC) Yakıt göstergesinden

OD) Hararet göstergesinden

Soru 28.Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

OA) Sola dönebilir.

YB) Sağa dönebilir.

OC) İleri yönde devam edebilir.

OD) Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.

Soru 29.• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

YA) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

OB) Karayolları Genel Müdürlüğüne

OC) Emniyet Genel Müdürlüğüne

OD) İçişleri Bakanlığına

Soru 30.Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


YA) El freninin çekili olduğunu

OB) Yağ basıncının çok düştüğünü

OC) Motor hararetinin çok yükseldiğini

OD) Şarj sisteminde bir arıza olduğunu

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisi abs fren sisteminin avantajlarından biri değildir?

OA) Kaygan zeminlerde aracın kaymasını önler.

OB) Yön kontrolü sağlar ve yol tutuşunu artırır.

OC) Aracın durma, manevra ve kararlılığını artırır.

YD) Yakıt Tüketimini Azaltır.

Soru 32.Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?

OA) Otobüs – Çekici

OB) Minibüs – Kamyonet

OC) Otomobil – Taksi otomobil

YD) Motosiklet – Motorlu bisiklet

Soru 33.Motorlu araçların, – – – – sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

OA) Katılım Belgesi

OB) Eğitim Sertifikası

YC) Sürücü Belgesi

OD) Sürücü Sertifikası

Soru 34.• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

OA)Durma

OB)Geri gitme

YC)Park etme

OD)U dönüşü yapma

Soru 35.Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

OA) 20

OB) 30

OC) 35

YD) 40

Soru 36.Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

OA) 5

OB) 10

YC) 15

OD) 20

Soru 37.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

OA)Yalnız I

OB)I ve II

YC)II ve III

OD)I, II ve III

Soru 38.Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

OA) Egzoz supabı

OB) Emme manifoldu

YC) Egzoz susturucusu

OD) Emme susturucusu

Soru 39.Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi

YB) Akü şarj durumunun yeterli olmaması

OC) Hava filtresinin kirlenmesi

OD) Bujilerin eskimesi

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

OA) Motorun üzerine su dökülmesi

YB) Klimanın, çalışıyorsa kapatılması

OC) Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi

OD) Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi

Soru 41.Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

YA) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması

OB) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi

OC) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması

OD) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi

Dokular kendini tamir etmeye çalışırken “Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması” doğru bir hareket değildir.  Kimyasal madde yanıklarında su ile yıkamak kimyasal maddenin vücuttaki kalıntılarından kurtulmasını sağlar.BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 42.Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Yan yatış

OB) Yarı oturuş

YC) Sırtüstü yatış

OD) Yüzüstü yatış

Soru 43.Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

YA) 10

OB) 15

OC) 20

OD) 25

Soru 44.Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

OA) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması

YB) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi

OC) Sürücülerin dikkatinin artırılması

OD) Kazaların önlenmesi

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

OA) İl Belediye Başkanlığı

OB) Emniyet Genel Müdürlüğü

YC) Karayolları Genel Müdürlüğü

OD) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü şehirler arası kara yollarının bakım ve onarımından sorumludur. 

Soru 46.Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

OA) İki araç boyu kadar

YB) Takip mesafesi kadar

OC) Üç araç boyu kadar

OD) Bir araç boyu kadar

Soru 47.Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

OA) Geçme yasağının sonu olduğunu

YB) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu

OC) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini

OD) Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu

Soru 48.Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

OA) Mide

OB) Böbrekler

YC) Akciğerler

OD) Safra kesesi

Soru 49.Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte  85 kilometredir?

OA) Otomobil

OB) Motosiklet

YC) Kamyon 

OD) Otobüs

Soru 50.Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

YA) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

OB) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

OC) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

OD) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması