Ehliyet Sınav Soruları – 18

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 18

Soru 1.Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Flaşör arızalıdır.

OB) Distribütör arızalıdır.

YC) Fren müşiri arızalıdır.

OD) Geri vites müşiri arızalıdır.

Soru 2.Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

OA) Aracın ön tarafının kalkık olmasına

OB) Aracın arka tarafının kalkık olmasına

YC) Aracın düz zeminde olmasına

OD) Aracın yan tarafına eğik olmasına

Soru 3.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

OA) Dönel kavşağa

OB) Açılan köprüye

YC) Ana yol – tali yol kavşağına

OD) Kontrollü demir yolu geçidine

Soru 4.Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

OA) 1

YB) 2

OC) 3

OD) 4

Soru 5.Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

OA) Hızlı ve aceleci davranmaya

OB) Kaza yapan araca hasar verilmemesine

OC) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına

YD) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

Soru 6.Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Trafikten süresiz men

YB) Para cezası ve ceza puanı

OC) Sürücü belgesine 6 ay el koyma

OD) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma

Soru 7.Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

YA) Yakıt tasarrufuna

OB) Hız sınırlarının aşılmasına

OC) Yakıt tüketiminin artmasına

OD) Trafik yoğunluğunun azalmasına

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

OA) Çıkan bölge üzerine masaj yapmak

OB) Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak

OC) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak

YD) Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

YA) Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması

OB) Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması

OC) Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi

OD) Kazazedenin giysilerinin çıkartılması

Soru 10.Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

OA) Taşıt yolunun soldan daralacağını

YB) Taşıt yolunun sağdan daralacağını

OC) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını

OD) İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını

Soru 11.Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

OB) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

OC) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

YD) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?

YA) Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması

OB) Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması

OC) Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler

OD) Artan stresli ve güç yaşam koşulları

Soru 13.Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.

YB) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.

OC) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.

OD) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

OA) Su seviyesi kontrolü

OB) Hava filtresi kontrolü

YC) Yağ seviyesi kontrolü

OD) Hidrolik seviyesi kontrolüB

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

YA)Kan basıncında yükselme

OB)Bilinç seviyesinde azalma

OC)Hızlı ve yüzeysel solunum

OD)Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

OA)Tıbbi yardım istenmesi

YB)Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi

OC)Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

OD)Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru 17.Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OA)1 – 2 – 3

YB)1 – 3 – 2

OC)2 – 3 – 1

OD)3 – 2 – 1

Soru 18.Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

YA) Sağa dönüşü

OB) Sola dönüşü

OC) U dönüşünü

OD) Park etmeyiB

Soru 19.Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

OA) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.

OB) Hava filtresi değiştirilmelidir.

OC) Motor rölantide çalıştırılmalıdır.

YD) Motor hemen durdurulmalıdır.

Soru 20.Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

OA) Burkulan bölgenin dinlendirilmesi

OB) Burkulan bölgenin yüksekte tutulması

YC) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

OD) Burkulan bölgeye buz torbası konulması

Soru 21.Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

YA) Sabır

OB) Öfke

OC) İnatlaşma

OD) Aşırı tepki

Soru 22.Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

OA) Trafik

OB) Girişim

YC) İlk yardım

OD) Yöntem

Soru 23.Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

YA) Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

OB) Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme

OC) Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

OD) Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

OA) Bisikletler

OB) Lâstik tekerlekli traktörler

YC) Çekiciler

OD) Motorsuz araçlar

Soru 25.Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3

YB) 2 – 3 – 1

OC) 3 – 2 – 1

OD) 3 – 1 – 2

Soru 26.Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

OA) Altında

YB) Üzerinde

OC) Ortasında

OD) Hizasında

Soru 27.Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

OA) Ortasında

OB) Hizasında

OC) Altında 

YD) Üzerinde

Soru 28.Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

OA) Özürlü sürücü yolu

OB) Özürlü taşıtı giremez.

OC) Özürlü sürücüler çıkabilir.

YD) Özürlü sürücüler için park yeri

Soru 29.İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

OA) Adli tıp

OB) Kazazede

OC) İlk yardımcı

YD) Trafik psikolojisi

Soru 30.Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

OA) Baş ağrısı

YB) İştah artması

OC) Solunum zorluğu

OD) Hâlsizlik, kendinden geçme

Soru 31.Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

YA) 1 – 2 – 3 – 4

OB) 1 – 2 – 4 – 3

OC) 2 – 1 – 4 – 3

OD) 4 – 1 – 2 – 3

Soru 32.Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

OA) Arazi taşıtı

YB) Taşıt katarı

OC) Kamp taşıtı

OD) Umum servis aracı

Soru 33.Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

YA) 5 yıl

OB) 2 yıl

OC) 1 yıl

OD) 6 ay

Soru 34.Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

OA) 40

OB) 50

YC) 60

OD) 70B

Soru 35.“Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

YA) asli kusur

OB) tali kusur

OC) yol kusuru

OD) kusuru paylaştırma

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

OA)  

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 37.İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

YA) Yaşam kurtarmada kullanılırlar.

OB) Aynı maddeden yapılmışlardır.

OC) İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.

OD) Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.

Soru 38.• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş

• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

OA) Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında

YB) Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında

OC) Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında

OD) Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında

Soru 39.I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) I. doğru, II. yanlış

OB) I. yanlış, II. doğru

YC) Her ikisi de doğru

OD) Her ikisi de yanlış

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

YA) Öksürmesi engellenir.

OB) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.

OC) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.

OD) Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 41.Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

OA) 70

OB) 80

OC) 90

YD) 100

Soru 42.• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

YA) Mola verilmeli

OB) Yola devam edilmeli

OC) Gözler ovuşturulmalı

OD) Baş dik tutmaya çalışılmalı

Soru 43.Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

OA) Dolaşım sistemi

OB) Sindirim sistemi

YC) Hareket sistemi

OD) Solunum sistemiB

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

YA) Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi

OB) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

OC) Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

OD) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Soru 45.Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

OA) Yan yatış

OB) Yüzüstü yatış

YC) Oturuş veya yarı oturuş

OD) Sırtüstü yatış

Soru 46.Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

OA) Sindirim sistemi

YB) Dolaşım sistemi

OC) Boşaltım sistemi

OD) Solunum sistemi

Soru 47.Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

OA) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

OB) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

YC) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.

OD) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

OA) Buji ayarının

YB) Rot ayarının

OC) Avans ayarının

OD) Rölanti ayarının

Rot ayarının düzgün yapılmaması tekerlere zarar verir.Rot ayarının anlamı, lastikler arasındaki açının ve uzaklıkların birbirine eşit olmasıdır. Bu ayar önemlidir. 

Soru 49.I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 50.Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?

OA) Fren hidroliğinin

YB) Soğutma suyunun

OC) Diferansiyel yağının

OD) Vites kutusu yağının