Ehliyet Sınav Soruları – 19

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 19

Soru 1.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

OA) Volan

YB) Aks

OC) Kavrama

OD) Vites kutusu

Soru 2.Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?

OA) 6

OB) 7

OC) 8

YD) 9

Soru 3.1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3 – 4

OB) 1 – 4 – 2 – 3

YC) 2 – 4 – 1 – 3

OD) 4 – 2 – 1 – 3

Soru 4.Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) En sağ şeride geçerek seyretmesi

OB) Geçmek için en sol şeridi kullanması

OC) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi

YD) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

OA) Rot

YB) Silindir bloğu

OC) Şaft

OD) Direksiyon mili

Soru 6.I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

OA) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

YB) İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması

OC) Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması

OD) İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması

Soru 8.Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

OA) Çekme halatı

YB) Patinaj zinciri

OC) Hız sınırlayıcı cihaz

OD) Lastik basınç sensörü

Soru 9.I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

YA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 10.Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

YA) 1 Ay

OB) 3 Ay

OC) 6 Ay

OD) 1 Yıl

Soru 11.Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

OA) Vantilatör kayışı gevşektir.

OB) Vantilatör kayışı kopmuştur.

YC) Hararet müşürü arızalıdır.

OD) Su pompası arızalıdır.

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

YA) Öndeki aracın işaretini beklemek

OB) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

OC) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek

OD) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

Soru 13.Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

OA) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

YB) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek

OC) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

OD) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

Soru 14.Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?

OA) Karbüratör

YB) Regülâtör

OC) Marş motoru

OD) Sigorta

Soru 15.I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

YA) El freni

OB) Motor freni

OC) Egzoz freni

OD) Kompresyon freniB

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

OA) Bujilerin yeni olması

OB) Yakıt borularının uzun olması

OC) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi

YD) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

Soru 18.Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

OA) Asit

OB) Saf su

YC) Antifriz

OD) Motor yağ

Soru 19.Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?

OA) Diferansiyel

OB) Şaft

YC) Vites kutusu

OD) Kavrama

Soru 20.Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

YA) Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek

OB) Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek

OC) Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek

OD) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

Soru 21.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

YA) Okul geçidine

OB) Yürüyüş yoluna

OC) Gençlik kampına

OD) Alt veya üst geçitlere

Soru 22.Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

OA) Dizel motor

OB) Marş motoru

YC) Benzinli motor

OD) Buhar makinesi

Soru 23.Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

YA)Fren

OB)Yakıt

OC)Yağlama

OD)Soğutma

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

OA) Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

OB) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

OC) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

YD) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

Soru 25.Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?

YA) 5 dakikadan fazla beklemek

OB) 5 dakikadan az beklemek

OC) Yük yüklemek veya boşaltmak

OD) Yolun kapalı olması durumunda beklemek

Soru 26.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

OA) Araçların takip mesafesine uyması

YB) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi

OC) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

OD) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 27.Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması

OB) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi

YC) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

OD) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi

Soru 28.Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

OA) Kan

OB) Kalp

YC) Eklemler

OD) Kan damarları

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

OA) Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek

OB) Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek

OC) Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek

YD) Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek

Soru 30.Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?

OA) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli

OB) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı

OC) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli

YD) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli

Soru 31.Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

OA) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.

YB) Öndeki araca arkadan çarpmak.

OC) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.

OD) Takip mesafesine uymamak.

Her durumda arkadan çarpan araç asli kusurlu sayılır. Trafiği icat edenler boşuna takip mesafesini icat etmemiş… O yüzden her sınavda takip mesafesi sorusu sorulur. Yeri gelmişken hatırlatalım. Takip mesafesi hızınızın yarısı kadardır. Örneğin 100 km hızla gidiyorsanız 50 m mesafe bırakmanız gerekir.

Soru 32.Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

OA)sis ışıklarının

OB)park ışıklarının

OC)yakını gösteren ışıkların

YD)uzağı gösteren ışıkların

Uzağı gösteren ışıkların yakılması gerekir.

Soru 33.Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

OA) Daha kısa

OB) Daha uzun

OC) Daha ince

YD) Daha kalın

Soru 34.İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

YA) Dolaşım sistemini

OB) Hareket sistemini

OC) Sindirim sistemini

OD) Solunum sistemini

Soru 35.Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

OA) 110

YB) 112

OC) 155

OD) 156

Soru 36.Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

OA) Piston

OB) Kam mili

OC) Krank mili

YD) Silindir kapak contası

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

OA) Şişlik

OB) Kızarma

OC) İşlev kaybı

YD) Hareket ile azalan ağrı

Soru 38.Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?

YA) Sigortanın atmış olması

OB) Fren hidroliğinin eksilmesi

OC) Yakıt göstergesinin arızalanması

OD) Akü kutup başlarının oksitlenmesi

Soru 39.Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

OA) Bujinin daha iyi ateşlemesine

OB) Farların daha canlı yanmasına

OC) Akünün daha çabuk bitmesine

YD) Elektrik tesisatının yanmasına

Soru 40.Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Dinle” ne anlama gelir?

OA) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi

YB) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi

OC) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi

OD) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi

Soru 41.Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

OA) İl Özel İdareleri

OB) Afet İşleri Genel Müdürlüğü

YC) Jandarma Genel Komutanlığı

OD) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Soru 42.Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

YA) Trafik 

OB) Ulaşım

OC) Taşıma 

OD) Erişme

Soru 43.Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.


Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

OA) Yalnız 2

OB) 1 ve 2

OC) 1 ve 3

YD) 2 ve 3

Soru 44.Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

OA) 5

OB) 15

OC) 20

YD) 30

Kural olarak en az 30 metredir.

Soru 45.Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

OA) 90

OB) 100

YC) 110

OD) 120

Soru 46.Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

OA) Hızını artırarak kavşağa girmesi

OB) Uygun mesafede mutlaka durması

YC) Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi

OD) Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi

Soru 47.Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

YA) Aracını durdurmalıdır.

OB) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.

OC) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.

OD) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.

Soru 48.Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

OA) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

OB) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

YC) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

OD) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

YA) Akciğer

OB) Mide

OC) Karaciğer

OD) Beyin

Soru 50.Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

YA) İdari para cezası verilir.

OB) 6 ay hapis cezası verilir.

OC) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.

OD) Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.