Ehliyet Sınav Soruları – 2

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 2

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 2.Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

YA) Benzin

OB) Motorin

OC) Antifriz

OD) Gaz yağı

Soru 3.Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

OA) Sinir sistemi

OB) Sindirim sistemi

YC) Solunum sistemi

OD) İskelet sistemi

Soru 4.Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA)Su kaybı

YB)Oksijensizlik

OC)Beslenme yetersizliği

OD)Karbonmonoksit eksikliği

Soru 5.Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

OA) 15

OB) 35

YC) 40

OD) 50

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

YA) Omurilik

OB) Pankreas

OC) Böbrekler

OD) Akciğerler

Soru 7.Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

OA) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

YB) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları

OC) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları

OD) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları

Soru 8.Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

OA) Antifriz 

YB) Motorin

OC) Su buharı

OD) Hidrolik yağı

Soru 9.Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Şarj 

OB) Soğutma

YC) Süspansiyon

OD) Marş

Soru 10.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OA) Gevşek şev

OB) Dönel kavşak

OC) Yandan rüzgâr

YD) Gizli buzlanma

Soru 11.Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

OA) Trafik kurallarına uyulmaması

YB) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması

OC) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması

OD) İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması

Soru 13.Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Hızın azaltılması

YB) Öndeki aracın geçilmesi

OC) Bariyer kapalı ise durulması

OD) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 15.Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

YA) Kask

OB) Eldiven

OC) Yansıtıcı giysi

OD) Dayanıklı bot

Soru 16.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

YA) Rölanti ayarı

OB) Debriyaj ayarı

OC) Platin ayarı

OD) Buji ayarı

Soru 18.Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

YA) Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi

OB) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

OC) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

OD) Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Soru 19.Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Geçme yaparken sinyal verilmesi

OB) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

YC) Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması

OD) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 20.Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

OA) Orta şeridi

OB) Hızlanma şeridini

OC) Tırmanma şeridini

YD) Yavaşlama şeridini

Soru 21.Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

YA) Beden dilinin

OB) Bencilliğin

OC) İnatlaşmanın

OD) Tahammülsüzlüğün

Soru 22.I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 23.I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

OA) Yalnız III

OB) I ve II.

YC) I ve III.

OD) I, II ve III.

Soru 24.Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak

OB) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek

OC) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek

YD) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek

Soru 25.Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

OA) Taşıtın geri manevra yaptığını

OB) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu

YC) Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini

OD) Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu

Soru 26.Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

OA) 1 

YB) 2 

OC) 3 

OD) 1 ve 3

Soru 27.• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

YA) Durma

OB) Park etme

OC) Duraklama

OD) Trafikten men

Soru 28.Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 29.I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 30.Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

OA) Rölanti ayarının bozulması

OB) Vantilatör kayışının kopması

YC) Triger kayışının kopması veya sıyırması

OD) Marş motorunun arızalanması

Soru 31.Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

OA) Alkol

YB) Kurşunsuz benzin

OC) Süper benzin

OD) Gaz yağı

Soru 32.Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD)

Cevap:

A, B ve D seçenekleri “Tehlike Uyarı İşaretleri” olarak geçer.

C şıkkındaki seçenek ise “Trafik Tanzim İşareti” olarak geçer.

Soruda “tehlike uyarı işareti” değildir diye sorulmuş bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır. Bu soru çok yanıltıcı bir sorudur.

Soru 33.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Traktör park alanı.

OB) Traktör çıkabileceğini

YC) Traktörün giremeyeceğini.

OD) Sadece traktörün girebileceği.

Dışı kırmızı olup içinde herhangi bir figür olan, trafik işaretleri yasak bildirir. Örneğin içinde bisiklet olsaydı, bisiklet giremez olurdu.  Bu işaretin anlamı traktör giremez olacaktır

Soru 34.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

YA) İlaçla tedavi etmek

OB) Durumun kötüleşmesini önlemek

OC) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

OD) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 35.Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

OA) At arabası

OB) Motosiklet

YC) Otomobil

OD) Kamyonet

Düz gidenler dönüş yapanlara göre önceliklidir.
At arabasının hiç bir önceliği yoktur.
O yüzden motosiklet ve atlı arabayı şıklardan eledik.
Düz giden iki araç arasında sağda kalanın geçiş hakkı vardır o yüzden kamyonetin sağında kalan otomobilin geçiş hakkı bulunuyor.

Soru 36.Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

OA) Hemen Tıbbi yardım istenmesi

OB) Yaralının hemen hastaneye taşınması

OC) Yaralının hemen araçtan çıkarılması

YD) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

Trafik kazası olduğunda yeni kazaların olmaması ve yeni kayıpların oluşmaması için, öncelikli olarak “Trafik ve can güvenliğinin sağlanması” gerekmektedir.

Soru 37.Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

OA) Kavrama

YB) Karoseri

OC) Manifold

OD) Süspansiyon

Soru 38.Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

OA) Fakir

YB) Zengin

OC) Normal

OD) Az yakıtlı

Soru 39.Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?

OA) Buji kablolarının gevşek olması

YB) Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi

OC) Yağ pompasının arızalı olması

OD) Alternatörün arızalı olması

Soru 40.Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

YA) Sürücünün hemen yanında

OB) Arka camın önünde

OC) Torpido gözünde

OD) Arka bagajda

Yangın söndürme cihazı sürücünün  yanında olmalıdır doğru seçenek A şıkkıdır.

Soru 41.Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 42.Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 43.Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

OA) Geri gitmeyi

OB) Sola dönmeyi

YC) U dönüşü yapmayı

OD) Ada etrafında dönmeyi

Soru 44.Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Yağ göstergesi

OB) Yakıt göstergesi

OC) Hararet göstergesi

OD) Motor devir göstergesi

Soru 45.Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

OA) Aracın vitesini boşa almalı

OB) Araçta gözcü bulundurmalı

OC) Aracın kapılarını açık tutmalı

YD) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli

Soru 46.1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3 – 4

OB) 2 – 1 – 3 – 4

YC) 2 – 3 – 1 – 4

OD) 3 – 4 – 1 – 2

Soru 47.Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

YA) Banket

OB) Şerit

OC) Platform

OD) Kavşak ortak alanı

Soru 48.İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

YA) Isı enerjisini

OB) Hidrolik enerjiyi

OC) Nükleer enerjiyi

OD) Elektrik enerjisini

Soru 49.Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

OA) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde

OB) Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde

YC) Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde

OD) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD)