Ehliyet Sınav Soruları – 20

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 20

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

YA) İdari para cezası

OB) Ağır hapis cezası

OC) Aracı en sağ şeritten sürme cezası

OD) Sürücü belgesi almaktan men cezası

Soru 2.Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

OA) Yakıt-hava karışımını ayarlamak

OB) Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak

OC) Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek

YD) Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak

Soru 3.Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

YA) Birey hakkı

OB) Toplum hakkı

OC) Kamu hakkı

OD) Çevre hakkı

Soru 4.I- Yol durumu

II- Hava koşulları

III- Kişisel kullanım farkları

Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

OA) Yalnız I 

OB) I ve II

OC) II ve III 

YD) I, II ve III

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

OA) Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması

YB) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması

OC) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

OD) Aracın arıza yapması

Soru 6.120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

YA) 60

OB) 70

OC) 80

OD) 30

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

OA) Aküyü şarj etmek

OB) Bujilere giden akımı yükseltmek

YC) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

OD) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Soru 8.İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

OA) Düşük hızla seyretmesi

OB) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması

OC) Hız azaltmak için frene basması

YD) Vitesi boşa alarak seyretmesi

Soru 9.Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

OB) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini

OC) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini

YD) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

Soru 10.Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

OA) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi

OB) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi

YC) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi

OD) Çevre eğitimine ağırlık verilmesi

Soru 11.Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

YA) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

OB) Araç uzunluğunun üç katı kadar

OC) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

OD) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

Soru 12.Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

OA) 10 – 18

YB) 12 – 20

OC) 14 – 22

OD) 16 – 24

Soru 13.Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

OA) Kamyonet

YB) Motosiklet

OC) Traktör 

OD) Otomobil

Soru 14.Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

OA) Sahibi değiştiğinde

OB) Sigorta süresi bittiğinde

OC) Tescil belgesi değiştirildiğinde

YD) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

Soru 15.Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

OA) Öfke

YB) Sabır

OC) İnatlaşma

OD) Aşırı tepki

Soru 16.Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Su pompası

OB) Vantilatör kayışı

OC) Marş motoru

YD) Fan motoru

Soru 17.Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


OA) Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü

OB) Arka sis lambasının yanmakta olduğunu

YC) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

OD) Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını

Soru 18.I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

OA)Yalnız I.

OB)I ve II.

YC)II ve III.

OD)I, II ve III.

Soru 19.Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

YA) Sabır

OB) Öfke

OC) Bencillik

OD) İnatlaşma

Soru 20.Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

OA) Asabi

OB) Aşırı tepkili

OC) Kaba ve saldırgan

YD) Saygılı ve nezaketli

Soru 21.Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 22.Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

OA) Polen filtresinin

YB) Yağ filtresinin

OC) Araç lastiklerinin

OD) Cam sileceklerinin

Soru 23.Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Sürücüsüne hapis cezası verilir.

OB) Araç sahibine sadece para cezası verilir.

YC) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.

OD) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

OA) Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

YB) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

OC) Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

OD) Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Soru 25.“D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

OA) Minibüs

YB) Motosiklet

OC) Lâstik tekerlekli traktör

OD) Atv

Soru 26.I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 27.Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

OA) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

OB) Frenleme performansının artmasına

OC) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

YD) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

Soru 28.Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Aracın motorunu çalıştırabilmek

YB) Aracın hareket etmesini engellemek

OC) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

OD) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Soru 29.Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

YA) Motor yağına

OB) Araç yakıtına

OC) Fren hidroliğine

OD) Soğutma suyuna

Soru 30.Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

OA) 2

YB) 5

OC) 7

OD) 10

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 32.Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

YA) Dingil ağırlığı

OB) Taşıma sınırı

OC) İstiap haddi

OD) Kapasite

Soru 33.• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

OA) Koma hâli

OB) Uykuya eğilim

YC) Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması

OD) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Soru 34.Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

OA) Yol yardımını

OB) Aracın servise götürüleceğini

YC) Park yapan aracın çekileceğini

OD) Sadece arızalı araçların çekileceğini

Soru 35.Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

OA) Kol kemiği

OB) Kalça kemiği

OC) Uyluk kemiği

YD) Kaburga kemiği

Soru 36.Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

OA) Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak

OB) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek

OC) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

YD) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

YA) Öfkeli olmak

OB) Sabırlı davranmak

OC) Başarılı iletişim kurmak

OD) Kural ihlalinden kaçınmak

Soru 38.Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları

OB) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri

OC) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri

OD) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

Soru 39.Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

OA) Yakıt seviyesi kontrol edilir.

OB) Önemsenmez, devam edilir.

OC) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

YD) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

OA) Başını her zaman düz tutması

OB) Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi

OC) Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması

YD) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Soru 41.Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?

OA) Beyaz bayrak

OB) Sarı yansıtıcı veya 20×20 cm ebadında sarı bez

YC) Kırmızı yansıtıcı veya 20×20 cm ebadında kırmızı bez

OD) Yeşil yansıtıcı veya 20×20 cm ebadında yeşil bez

Soru 42.Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Karter 

OB) Karbüratör

YC) Radyatör

OD) Külbütör

Soru 43.Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

OA) Duraklama

OB) Park etme

OC) Bekleme

YD) Durma

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

YA) Hız kurallarına uyulması

OB) Yayalara su sıçratılması

OC) Diğer sürücülerin korkutulması

OD) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

Soru 45.Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km’dir?

OA) 90

OB) 100

YC) 110

OD) 120

Cevap 110’dur. 

Soru 46.Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

OA) I ve II.

OB) I ve III.

OC) II ve IV.

YD) III ve IV.

Soru 47.Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

OA) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde

OB) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde

OC) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında

YD) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

OA)

OB)

YC)

OD)

Soru 49.Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

OA) Ölmüş olan

YB) Ağır kanamalı olan

OC) Ayağında kırık olan

OD) Dirseğinde çıkık olan

Soru 50.Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması

OB) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması

OC) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi

OD) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi

error: Content is protected !!