Ehliyet Sınav Soruları – 21

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 21

Soru 1.Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

OA) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

OB) Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması

YC) Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması

OD) Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması

Soru 2.Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

OA) Radyatör

YB) Termostat

OC) Yağ filtresi

OD) Devridaim pompası

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

OA) Yağ filtresi

YB) Yakıt filtresi

OC) Polen filtresi

OD) Ekran filtresi

Soru 4.Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

OA) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.

OB) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.

OC) Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.

YD) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

Soru 5.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Şarj 

OB) Soğutma

OC) Direksiyon

YD) Süspansiyon

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

OA) Kızgın biçimde kornaya basmak

OB) Sürüş sırasında aceleci davranmak

YC) Başkalarının hakkına saygılı olmak

OD) Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Soru 7.Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

YA) Gürültü kirliliğinin artması

OB) Motorun ısınarak stop etmesi

OC) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi

OD) Egzozdan siyah renkte duman çıkması

Soru 8.Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

YA) Uzağı gösteren ışıkların

OB) Acil uyarı ışıklarının

OC) Park ışıklarının

OD) Sis ışıklarının

Soru 9.Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

OA)Görüntü kirliliğini

OB)Gürültü kirliliğini

YC)Hava kirliliğini

OD)Su kirliliğini

Soru 10.Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

OA) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

YB) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

OC) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

OD) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

Soru 11.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

OA) Yaya geçidi

OB) Bisiklet yolu

OC) Taralı alana girilmez

YD) Yavaşlama uyarı çizgileri

Soru 12.İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

YA) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına

OB) Yaralıların üzerinde bulunan giysilere

OC) Yaralıların cinsiyetlerine

OD) Aracın modeline

Soru 13.Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

OA) Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

YB) Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

OC) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

OD) Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 14.Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

OA) Yalnız 1

OB) Yalnız 3

OC) 1 ve 3

YD) 2 ve 4

Soru 15.• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

OA) Çevre kirliliğinin azalması

OB) Sürüş konforunun artması

YC) Aracın fazla yakıt yakması

OD) Trafik yoğunluğunun azalması

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

OA) Kendi kendine kurallar koymak

OB) Bencilce davranışlarda bulunmak

YC) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

OD) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 17.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

OA) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği

OB) 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı

OC) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

YD) 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

OA) Termostat

YB) Yakıt filtresi

OC) Marş motoru

OD) Endüksiyon bobini

Soru 19.Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

YA) Park etme

OB) İşaretleme

OC) Trafik kazası

OD) Trafikten men

Soru 20.Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

OA)Kırıklara yerinde müdahale etmesi

OB)Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi

OC)Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması

YD)Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Soru 21.Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Motorun yağ yakması

OB) Hava filtresinin kirli olması

OC) Aracın yükünün fazla olması

YD) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

Soru 22.Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

YA) Takip mesafesi

OB) Geçiş mesafesi

OC) Görüş mesafesi

OD) İntikal mesafesi

Soru 23.Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Hızını azaltması

YB) Öndeki aracı geçmesi

OC) Takip mesafesini artırması

OD) Duraklama yapmaktan kaçınması

Soru 24.Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

YA) Yakıt filtresi

OB) Endüksiyon bobini

OC) Marş motoru

OD) Termostat

Soru 25.Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

OA) Bölünmüş kara yolu

OB) Bağlantı yolu

OC) Tali yol

YD) Ana yol

Soru 26.Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

OA) Hızını artırmalı

OB) U dönüşü yapmalı

YC) 1 nolu araca yol vermeli

OD) 1 nolu aracı ikaz ederek durdurmalı

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

OA) Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması

OB) Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması

OC) Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması

YD) Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması

Soru 28.Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

OA) Römorka yük konulması

OB) Römorkun farlarının yakılması

OC) Römorkun üzerine branda çekilmesi

YD) Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

YA) Motor yağı

OB) Antifriz

OC) Fren hidroliği

OD) Akü elektroliti

Soru 30.Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3 

OB) 2 – 3 – 1

OC) 3 – 1 – 2 

YD) 3 – 2 – 1

Soru 31.Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?

OA) Bölünmüş yol

OB) Banket

YC) Şerit 

OD) İki yönlü yol

Soru 32.I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

OA) I ve IV.

YB) II ve III.

OC) I, II ve III.

OD) II, III ve IV.

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

OA) Hız limitlerini aşmak

OB) Alkollü araç kullanmak

YC) Trafik levhalarını önemsemek

OD) Yorgun ve dalgın olmak

Soru 34.Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

YA) Hoşgörülü olması

OB) Bencil davranması

OC) Aşırı stres yapması

OD) Sürekli kornaya basması

Soru 35.Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Marş sistemi

YB) Şarj sistemi

OC) Yakıt sistemi

OD) Soğutma sistemi

Soru 36.Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

YA) Fazla süratten kaçınılması

OB) Ani duruş ve kalkış yapılması

OC) Sürekli sert ve ani fren yapılması

OD) Araç üstü tavan bagajı kullanılması

Soru 37.Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

YA)Yardımlaşmaya

OB)Öfke duygusuna

OC)Bencil davranmaya

OD)Aşırı tepki göstermeye

Soru 38.Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

YA) Şoför

OB) Sürücü

OC) İşleten

OD) Araç sahibi

Soru 39.Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

YA) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması

OB) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

OC) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

OD) Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 40.Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

OA) 

OB)

YC) 

OD)

Soru 41.Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması

OB) Ağır hapis cezası

YC) Para ve ceza puanı

OD) Trafikten men cezası

Soru 42.Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

OA) 10 – 20

OB) 40 – 50

YC) 60 – 100

OD) 100 – 120

Soru 43.Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

YA) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması

OB) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi

OC) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması

OD) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

OA) Tuzlu ayran içirmek

YB) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak

OC) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak

OD) Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak

Soru 45.Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

OA) 30

YB) 50

OC) 70

OD) 80

Soru 46.Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

OA) Bencil

YB) Hoşgörülü

OC) Aşırı tepki gösteren

OD) Görgüsüzce davranan

Soru 47.Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 48.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Yakıt tüketimini azaltmak

OB) Aracın fren mesafesini kısaltmak

YC) Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak

OD) Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

Soru 49.I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

OA)Yalnız I

OB)Yalnız II

OC)Yalnız III

YD)I, II ve III.

Soru 50.İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

YA) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.

OB) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.

OC) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.

OD) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.