Ehliyet Sınav Soruları – 22

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 22

Soru 1.Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Psikolojik destek sağlamak

OB) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

OC) Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak

YD) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

Soru 2.Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

OA) Yakıt seviyesinin düşmesi

OB) Balata yüzeyinin kuru olması

YC) Lastik diş derinliklerinin azalması

OD) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

Soru 3.Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

OA) 1

OB) 2

YC) 3

OD) 4

Yeni araçlar 3 yıl sonra muayeneye alınır. Sonra düzenli olarak 2 yılda bir yapılması gerekir.

Soru 4.I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

OA) I ve II

YB) I ve III

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 5.Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Diferansiyele yağ karışımı göndermek

OB) Silindire yağ karışımı göndermek

OC) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek

YD) Silindire benzin-hava karışımı göndermek

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?

OA) Duran aracı sabitlemek

OB) Aracın hızını düşürmek

YC) Aracın durma mesafesini artırmak

OD) Aracı güvenli bir şekilde durdurmak

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

YA) Rölanti devrinin yüksek olması

OB) Fren hidroliğinin tamamlanması

OC) Soğutma suyuna antifriz katılması

OD) Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

OA) Engel işareti

OB) Çekme halatı

OC) Boyun korsesi

YD) Emniyet kemeri

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

OA) Çekici

YB) Otobüs

OC) Otomobil

OD) Kamyonet

Soru 10.Türkiye’de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

OA) İhlaller alışkanlık haline gelmiştir

OB) Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur

YC) Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur

OD) Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir

Soru 11.Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

OA) Açılabilir tavan

YB) Emniyet kemeri

OC) Panoramik cam

OD) Hidrolik direksiyon

Soru 12.• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

OA) Durmak

YB) Duraklamak

OC) Hızı azaltmak

OD) Vites değiştirmek

Soru 13.Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

OA) Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı

OB) Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli

YC) Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı

OD) Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı

Soru 14.I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 15.Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

OA) 20

OB) 30

OC) 40

YD) 50

Soru 16.Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

OA) Bencillik

OB) Saldırganlık

YC) Diğergamlık

OD) Sorumsuzluk

Soru 17.Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

OA) Doku

OB) Hücre

OC) Gövde

YD) Sistem

Soru 18.Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

OA) Motor yağı

OB) Fren hidroliği

OC) Akü elektroliti

YD) Cam suyu antifrizi

Soru 19.Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

OA) Kürek kemiği

YB) Ön kol kemiği

OC) Kaburga kemiği

OD) Köprücük kemiği

Soru 20.Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

YA) Yakıt tüketiminin azaltılması

OB) Araç içi nem oranının ayarlanması

OC) Hava sirkülasyonunun sağlanması

OD) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması

Soru 21.Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

OA) Ayrıntılı, detaylı ve uzun

OB) Yazılı, sözlü ve hareketli

YC) Kısa, öz ve anlaşılır

OD) Şifreli ve gizli

Soru 22.İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?

OA) Yerlerinin değiştirilmesi

OB) Üzerlerine yazı yazılması

YC) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

OD) Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi

Soru 23.B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

OA) Otobüs

OB) Kamyon

OC) Motosiklet

YD) Lastik tekerlekli traktör

Soru 24.Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?

OA) Motor yüksek devirde çalışırken

OB) Radyatörün basıncı düşürülmeden

OC) Vantilatör kayışını gevşettikten sonra

YD) Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek

Soru 25.Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

OA) İş

OB) Egzoz

OC) Emme

YD) Sıkıştırma

Soru 26.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

OA) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.

YB) Hızını azaltmalıdır.

OC) Geriye dönmelidir.

OD) Hızını artırmalıdır.

Soru 27.Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

OA)Öfke

OB)İnatlaşma

YC)Sabır

OD)Aşırı tepki

Soru 28.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

YA) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

OB) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu

OC) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

OD) Geçme yasağının sona erdiğini

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

OA) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması

OB) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

OC) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi

YD) Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

Soru 30.Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

OA) 1

OB) 1,5

OC) 2

YD) 2,5

Soru 31.Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Endüksiyon bobini arızalıdır.

YB) Vantilatör kayışı gevşektir.

OC) Marş motoru arızalıdır.

OD) Akünün suyu fazladır.

Soru 32.Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Marş

OB) Şarj

OC) Ateşleme

YD) Kavrama

Soru 33.Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

YA) Aküde

OB) Bujilerde

OC) Jikle devresinde

OD) Rölanti devresinde

Soru 34.Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

OA) Aracın düşük hızda sürülmesi

YB) Yakıt deposunun boşaltılması

OC) Aracın yüksek devirde kullanılması

OD) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi

Soru 35.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Şeridin sağdan daralacağını

OB) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

OC) Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu

YD) Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu

Soru 36.Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

OA) Sürüş konforunu

YB) Trafik kazası riskini

OC) Direksiyon hâkimiyetini

OD) Aracın yol üzerinde tutunmasını

Soru 37.Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 38.Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Solunumun güç olması

OB) Vücutta morarma olması

YC) Nabız atımlarının olmaması

OD) Kazazedenin bilincini kaybetmesi

Soru 39.Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

OA) Hoşgörü

YB) Yardımlaşma

OC) Sorumluluk

OD) Saygı

Soru 40.Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

YA) 2

OB) 3

OC) 4

OD) 5

Soru 41.Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

YA) 1 numaralı araca yol vermeli

OB) Geçiş hakkını kendi kullanmalı

OC) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli

OD) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

Soru 42.• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

OA) Kamu hizmeti taşıtı

OB) Okul taşıtı

YC) İtfaiye

OD) Çekici

Soru 43.Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Şok

OB) Bayılma

YC) Koma

OD) Kansızlık

Soru 44.Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

YA) Boş

OB) 1. vites

OC) 2. vites

OD) 3. vites

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

OA) Deride kızarıklık

OB) Vücut sıcaklığının artması

OC) Solunumun aniden derinleşmesi

YD) Nabzın süratli ve zayıf olması

Şok geçiren bir kişinin :
Kan basıncında düşme
*Hızlı ve zayıf nabız
Hızlı ve yüzeysel solunum
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Endişe, huzursuzluk
Baş dönmesi,
Dudak çevresinde solukluk ya da morarma
Susuzluk hissi
Bilinç seviyesinde azalma
Doğru cevap D şıkkıdır.

Soru 46.Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

OA) Yağ seviyesine

OB) Antifriz seviyesine

OC) Hidrolik seviyesine

YD) Elektrolit seviyesine

Soru 47.Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

OA) 250

OB) 200

OC) 150

YD) 100

Soru 48.Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

OA) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

OB) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

YC) Geniş kavisle dönülmesi

OD) Dar kavisle dönülmesi

Soru 49.Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

OA) Şerit değiştirmek yasaktır.

OB) Öndeki aracı geçmek yasaktır.

YC) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

OD) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

OA) Egzoz supabı

OB) Emme manifoldu

OC) Egzoz manifoldu

YD) Katalitik konvertör