Ehliyet Sınav Soruları – 23

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 23

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

OA) Ayna ayarları

OB) Yakıt seviyesi

YC) Araç lastikleri

OD) Koltuk ayarları

Soru 2.Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

OA) Sol şeritte

OB) Dönemeçlerde

OC) Yaya ve okul geçitlerinde

YD) Duraklara 30 metre mesafede

Soru 3.Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

YA) Muayene istasyonu

OB) Servis istasyonu

OC) Terminal

OD) Garaj

Soru 4.Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

OA) Tam tıkanma

YB) Kısmi tıkanma

OC) Damar tıkanması

OD) Solunum durması

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

OA) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.

OB) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.

YC) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.

OD) Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır

Soru 6.I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) I ve III

OD) I, II ve III

Soru 7.Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

OA) Sürüş kolaylaşır.

OB) Akü tam şarj olur.

YC) Direksiyon kilitlenir.

OD) Direksiyon daha rahat döner.

Soru 8.I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

OA) Yalnız I

OB) Yalnız II

YC) I ve III

OD) II ve IIIB

Soru 9.Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için – – – – pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

OA) şok

OB) oturuş

OC) yarı yüzükoyun-yan

YD) baş geri-çene yukarı

Soru 10.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yolu kontrol etmesi

OB) Aracını yavaşlatması

YC) Takip mesafesini azaltması

OD) Bu bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 11.Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

YA) Soğuk içecekler içirmek

OB) Şok pozisyonu vermek

OC) Duyu organlarını uyarmak

OD) Temiz hava almasını sağlamak

Soru 12.Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?

OA) Lastikler aşınır.

OB) Vites kutusu aşınır.

OC) Araç daha hızlı gider.

YD) Debriyaj balatası aşınır.

Soru 13.I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 14.Motora yağ nereden konulur?

OA) Karter tapasından

OB) Radyatör kapağından

OC) Yağ çubuğu deliğinden

YD) Supap (Külbütör) kapağından

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

OA) Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.

OB) Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.

OC) Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.

YD) Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.

Soru 16.Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

OA) Arka arkaya marş yapılır.

OB) Depoya benzin ilave edilir.

OC) Marş sisteminin parçaları kurulanır.

YD) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.

Soru 17.Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

OA) Diğer şoförlere bağırmak

OB) Hız yapmak

OC) Kırmızı ışıkta geçmek

YD) Derin nefes almak

Soru 18.I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

O Konjektör 

Y Marş motoru

O Alternatör

O Şarj dinamosu

Soru 20.Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

YA) Aracın hızını

OB) Yakıt miktarını

OC) Motor sıcaklığını

OD) Motor devir sayısını

Soru 21.Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

YA) Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi

OB) Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması

OC) Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

OD) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 22.I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı

Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) III ve IV

OD) Yalnız II

Soru 23.I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

YA) I ve IV.

OB) II ve III.

OC) I, III ve IV.

OD) I, II, III ve IV.

Soru 24.Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Hızlarını azaltmaları

OB) Dar bir kavisle dönmeleri

YC) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları

OD) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

YA) Klimanın açılması

OB) Koltuğun ayarlanması

OC) Aynaların ayarlanması

OD) Emniyet kemerinin takılması

Soru 26.Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

OA) 10-15-20

OB) 15-20-25

OC) 30-40-50

YD) 30-45-60

ÇÖZÜM:

“Kırmızı ışık” kuralına uymayanlara (47/1-b) 235 TL idari para cezası kesilir.

Ayrıca:

*Bir yıl içinde;

– 3 defa ihlali halinde sürücü belgesi 30 gün

– 6 defa ihlali halinde sürücü belgesi 45 gün

– 9 defa ihlali halinde sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alınır.

NOT: 1 yıl içinde 2 ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanların belgesinin iadesi için;

– psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanın muayenesi gerekmektedir.

– trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması gerekmektedir.

Doğru cevap D şıkkıdır. 30-60-90

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

OA) Yağ filtresi

OB) Polen filtresi

YC) Yakıt filtresi

OD) Ekran filtresi

Soru 28.Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

OA) Burkulan bölgeye masaj yapılması

OB) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

OC) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

YD) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru 30.Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Sinir sistemi

OB) Hareket sistemi

YC) Boşaltım sistemi

OD) Dolaşım sistemi

Soru 31.Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

OA) Fitil ile

OB) Kendi kendine

YC) Buji kıvılcımı ile

OD) Dışarıdan ısıtılarak

Soru 32.Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

OA) Rölantide

OB) Yüksek devirde

OC) Zengin karışımla

YD) Düzensiz, tekleyerek

Soru 33.Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

YA) Gabarinin aşılması

OB) Araç dengesinin korunması

OC) Trafik güvenliğinin dikkate alınması

OD) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 34.Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

YA) El freni çekilir.

OB) El freni bırakılır.

OC) Debriyaja basılır. 

OD) Vites boşa alınır.

Soru 35.I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

OA) Yalnız I 

OB) I ve II

OC) II ve III 

YD) I, II ve III

Soru 36.Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

OA) Otomobilin tali yolda olması

OB) İtfaiye aracının ana yolda olması

YC) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

OD) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 37.Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

YA) Akünün boşalması

OB) Benzinin bitmesi

OC) Fren balatalarının aşınması

OD) Lastik hava basıncının düşmesi

Soru 38.Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

OA) Topuktan dize kadar

OB) Dizden kalçaya kadar

OC) Topuktan kalçaya kadar

YD) Topuktan koltuk altına kadar

Bacak Kemiği Kırıklarında İlk Yardım
Kırık ayak ile diz arasında ise atelin boyu topuktan kalça hizasına kadar olmalıdır.
Kırık diz ile kalça arasında ise atelin boyu topuktan bel hizasına kadar olmalıdır.
Uygun bir tespit aracının bulunmadığı durumlarda bir bacak kırık diğer bacak sağlam ise iki bacak arasına yumuşak malzemeler konur ve iki bacak birbirine bağlanarak tespit edilir. Doğru cevap D’dir.

Soru 39.Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

OA) Geçiş yolu

YB) Kara yolu

OC) Bağlantı yolu

OD) Şerit

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

YA) Toplu taşıma araçlarının

OB) Sanık veya suçlu takip eden araçların

OC) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların

OD) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların

Soru 41.Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

OA) Motorine

OB) Hidrolik yağına

YC) Soğutma suyuna

OD) Yağlama yağına

Soru 42.Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

OA) Kazazedenin yalnız bırakılması

YB) Baş-boyun-gövde ekseninin korunması

OC) Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması

OD) Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi

Soru 43.İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

OA) Şoka karşı önlem alınması

YB) Ağzından bol sıvı verilmesi

OC) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması

OD) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

Soru 44.Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dönüş” işaretidir?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 45.Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

OA) Lastik basıncının düşük olduğunu

OB) El freninin çekili olduğunu

OC) Sis lambalarının yandığını

YD) Fren balatalarının bittiğini

Soru 46.Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

OA) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli

OB) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli

YC) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli

OD) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

Soru 47.I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

YA) Hepsi

OB) I ve II

OC) II ve III

OD) II, III ve IV

Soru 48.Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

YA) 5

OB) 10

OC) 15

OD) 20

Soru 49.Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.

YB) Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.

OC) Fren lambalarından biri yanmıyordur.

OD) Far lambalarından biri yanmıyordur.

Soru 50.Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

YA) Öndeki araçların geçilemeyeceğini

OB) Hiçbir sebeple durulamayacağını

OC) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

OD) Karşı şeride geçilebileceğini