Ehliyet Sınav Soruları – 24

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 24

Soru 1.I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

YA) Kırık

OB) Çıkık

OC) Yanık

OD) Donuk

Soru 2.Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

OA)Fren balatasının

OB)Polen filtresinin

YC)Yakıt filtresinin

OD)Geri vites müşirinin

Soru 3.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

OA) Minibüs, kamyona

YB) Kamyon, minibüse

OC) Hızı fazla olan, diğerine

OD) Yolcu sayısı fazla olan, diğerine

Soru 4.Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) I ve III

YD) I, II ve III

Soru 5.I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 6.Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

OA) 90

OB) 100

YC) 110

OD) 120

Soru 7.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Yolun iki şeride ayrıldığını

OB) Dönel kavşak yaklaşımını

YC) İleri ve sağa mecburî yönü

OD) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini

Soru 8.Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Aracın el freni çekiktir.

OB) Debriyaj arızalıdır.

YC) Akümülatörün kutup başları gevşemiştir.

OD) Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır.

Soru 9.Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

YA) Elde cep telefonu ile konuşulması

OB) Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması

OC) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması

OD) Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi

Soru 10.Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

YA) Park yeri

OB) Kavşak

OC) Durak

OD) Sığınma cebi

Soru 11.Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

OA) Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması

YB) Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi

OC) Klimanın yeteri kadar serinletmemesi

OD) Araç yakıtının azalması

Soru 12.Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

OA) Hasta oturtularak merhem sürülmeli

OB) Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı

YC) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı

OD) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 14.Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

OA) Kamyona

YB) Kamyonete

OC) İş makinesine

OD) Lastik tekerlekli traktöre

Soru 15.Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

OA) Ölümlü kazalarda

OB) Yaralanmalı kazalarda

YC) Maddi hasarlı kazalarda

OD) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

YA) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli

OB) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama

OC) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme

OD) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

Soru 17.Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

OA) Şoka girmiş olan

OB) Omurga kırığı olan

OC) Kalça kemiği kırık olan

YD) Kol kemiği kırık olan

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

OA) Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması

YB) Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi

OC) Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması

OD) Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi

Soru 19.Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Havanın serin olması

YB) Silecek lastiklerinin eskimesi

OC) Cam suyu seviyesinin azalması

OD) Silecek motorunun yavaş çalışması

Soru 20.Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

OA) 5

OB) 10

YC) 15

OD) 20

Soru 21.Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

OA)amortisör

YB)radyatör

OC)alternatör

OD)distribütör

Soru 22.• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

OA) Araç kusurları

OB) Yaya kusurları

OC) Yolcu kusurları

YD) Sürücü kusurları

Soru 23.Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

YA) Okul taşıtını geçmemelidir.

OB) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.

OC) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.

OD) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.

Soru 24.Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

OA) Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.

YB) Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.

OC) Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.

OD) Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.

Soru 25.Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

OA) Saygısız

OB) Bencil

OC) Korkusuz

YD) Farkındalık kazanmış

Soru 26.Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

YA) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

OB) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

OC) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

OD) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 27.Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

OA) Okul geçidi

OB) Yaya geçidi

YC) Hemzemin geçit

OD) Rampalı geçit

Soru 28.Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

OA) Hızını artırması

YB) Hızını azaltması

OC) Şerit değiştirmesi

OD) Taşıt yolu üzerinde duraklaması

Soru 29.Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

OA) Kırmızı ışıkta

OB) Sarı ışıkta

YC) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

OD) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

Soru 30.• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

OA) Yolculuğun huzurlu geçmesine

OB) Yolculuk süresinin kısalmasına

OC) Trafiğin hızlı akmasına

YD) Gürültü kirliliğine

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

YA) Gazlı bez

OB) Oksijenli su

OC) Kâğıt mendil

OD) Ağrı kesici ilaç

Soru 32.Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

OA) Sadece para cezası verilir.

OB) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

OC) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.

YD) İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 33.Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

OA) 

YB)

OC)

OD)

Soru 34.Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Fren sistemi

OB) Marş sistemi

OC) Ateşleme sistemi

OD) Süspansiyon sistemi

Soru 35.Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

OA) Emniyet Genel Müdürlüğünün

OB) Trafik Hizmetleri Başkanlığının

OC) İl Trafik Komisyonunun

YD) Karayolları Genel Müdürlüğünün

Soru 36.Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

OA) I. doğru, II. yanlış

OB) I. yanlış, II. doğru

YC) Her ikisi de doğru

OD) Her ikisi de yanlış

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

OA) Aracını kullandığı yolun bozuk olması

OB) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

YC) Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması

OD) Aracının arıza yapması

Soru 38.I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

OA)II – I – III

YB)II – III – I

OC)III – I – II

OD)III – II – I

Soru 39.İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yaya geçidini kullanması

OB) Alt ve üst geçitleri kullanması

OC) En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi

YD) Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

YA) Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

OB) Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak

OC) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

OD) Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak

Soru 41.I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

OA) Yalnız I

OB) I ve III.

OC) II ve III.

YD) I, II ve III.

Soru 42.Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

YA) 30

OB) 40

OC) 50

OD) 60

Soru 43.Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

OA) Tam şarjlı akü

OB) Uzun yakıt boruları

OC) Antifrizli soğutma suyu

YD) Eski ve aşınmış lastikler

Soru 44.I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 45.Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

OA) Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu

YB) Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu

OC) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

OD) Motor kaputunun tam kapanmadığını

Soru 46.Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

YA) Öndeki araç geçilirken

OB) Kavşaklara yaklaşırken

OC) Sağa veya sola dönerken

OD) Bir başka araç tarafından geçilirken

Soru 47.Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

OA) Çekici  

OB) Otobüs

YC) Kamyon  

OD) İş makinesi

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

OA) Böbrek

OB) Mide

YC) Kalp

OD) Karaciğer

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

OA) Adı ve soyadının öğrenilmesi

OB) Kullandığı ilaçların belirlenmesi

OC) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

YD) Solunum sayısının değerlendirilmesi

Soru 50.I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

OA) I – II 

OB) I – III

OC) II – III 

YD) I – II – III