Ehliyet Sınav Soruları – 25

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 25

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

OA) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması

OB) Fren pedal boşluğunun az olması

YC) Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması

OD) Balans ayarının iyi olması

Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması veya çok fren yapmaktan dolayı kampanaların ısınması sonucu fren tutma kabiliyeti azalabilir.

Soru 2.Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

OA) Burkulma

OB) Kırık

YC) Çıkık

OD) İncinme

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

OA) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

OB) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

OC) Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak

YD) Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

Soru 4.Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

OA) Dirsek

OB) Omurga

YC) Kafatası

OD) El bileği

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

OA) Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi

YB) Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi

OC) Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği

OD) Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

Soru 6.Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

OA) Batı-Doğu

OB) Kuzey-Güney

YC) Kuzeydoğu-Kuzeybatı

OD) Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 7.Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

OA) Sinir sisteminde

YB) Dolaşım sisteminde

OC) Sindirim sisteminde

OD) Solunum sisteminde

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 9.Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

OA) Banket

OB) Ana yol

OC) Geçiş yolu

YD) Bağlantı yolu

Soru 10.Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

YA) Öfke

OB) İşitme

OC) Yaş

OD) Bedensel Sakatlık

Soru 11.Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

OA) Kavramada titreşimler hissedilir.

YB) Direksiyonda titreşimler hissedilir.

OC) Diferansiyelde titreşimler hissedilir.

OD) Vites kutusunda titreşimler hissedilir.

Soru 12.1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3 

OB) 2 – 3 – 1

YC) 3 – 1 – 2 

OD) 3 – 2 – 1

Soru 13.Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

OA) Çok dikkatli olduğu

OB) Çok tecrübeli olduğu

YC) Trafik kuralına uymadığı

OD) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 14.Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı – Suni solunum

OA)10       –       1

OB)20       –       1

YC)30       –       2

OD)40       –       2

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

OA) Sürüş konforunu azaltmak

OB) Aracı yavaşlatmak ve durdurmak

OC) Aracı istenilen istikamete yönlendirmek

YD) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek

Soru 16.Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

OA) Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek

YB) Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek

OC) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

OD) Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

OA) Aracının arıza yapması

OB) Trafik işaretlerinin yetersiz olması

OC) Aracını kullandığı yolun bozuk olması

YD) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?

OA) Akünün şarjlı olması

OB) Yakıt seviyesinin düşük olması

OC) Yağ seviyesinin normal olması

YD) Buji kablolarından birinin çıkmış olması

Soru 19.Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

YA) Minibüs

OB) Tramvay

OC) Kamyonet

OD) Arazi taşıtı

AKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 20.Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

OA) Su pompası

OB) Şanzuman dişlileri

YC) Alternatör diyotları

OD) Diferansiyel dişlileri

Soru 21. I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

II- Motorlu bisiklet ve motosikletler

III- Traktör ve iş makineleri

IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

OA) I ve II 

YB) I ve IV

OC) II ve III 

OD) III ve IV

Soru 22.Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

OA) Alt-çene pozisyonu

OB) Koma pozisyonu

OC) Şok pozisyonu

YD) Baş-çene pozisyonu

Baş Çene Pozisyonunda kazalarda, hayatı tehdit eden durumlarda ve bilinci kapalı hastalarda uygulanmaktadır. Çoğunlukla dilin geriye kaçmasını ya da soluk borusuna (trakea) yabancı bir cisim kaçması (metal kaşık, yüzük vb ) gibi olağan dışı durumlarda soluk borusunu rahatlatmak amacı ile baş çene pozisyonu verilir

Soru 23.Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

OA) En sağdaki

OB) Ortadaki

YC) En soldaki

OD) Orta ile en sağdaki

Soru 24.Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

OA) Dönemeçlerde

OB) Geçiş yolları üzerinde

YC) Eğimli yol kesimlerinde

OD) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde

Soru 25.Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

OA) Hız sınırlamasına

OB) Trafik yasaklarına

YC) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

OD) Çevreyi rahatsız etmemeye

Soru 26.Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 27.Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

OA) Kesik yaralar

YB) Ezikli yaralar

OC) Delici yaralar

OD) Parçalı yaralar

Soru 28.Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

YA) Trafikten men

OB) Hurdaya ayırma

OC) Sürücüsüne ağır hapis

OD) Başkasına devir etme şartı

Soru 29.Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

OA) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

OB) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

YC) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

OD) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 30.Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

OA) Yalnız 1

OB) Yalnız 2

OC) 1 ve 3

YD) 2 ve 4

Soru 31.Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

OA) Ambulans’ın hasta taşıması

YB) Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur.

OC) Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanma

OD) Acil durumda durma veya duraklama

Soru 32.Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

OA) Orta şerit

YB) Hızlanma şeridi

OC) Tırmanma şeridi

OD) Yavaşlama şeridi

Soru 33.“Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır.”

Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

OA) Psikolojik problemlerinin olduğunu

OB) Bencil olduklarını

YC) Empati yeteneklerini gelişmiş olduğunu

OD) Yeterince terbiye alamadıklarını

Soru 34.Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


YA) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

OB) Araç kapılarından birinin açık kaldığını

OC) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

OD) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

Soru 35.Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

YA) Yalnız 4

OB) 1 ve 7

OC) 1, 3 ve 6

OD) 2, 6 ve 7

Soru 36.Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

OA) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra

YB) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra

OC) Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra

OD) Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra

Soru 37.Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

YA) 100

OB) 150

OC) 200

OD) 250

Soru 38.Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

OA) Sürücü belgesi

OB) Araç imalat belgesi

YC) Araç tescil belgesi

OD) Servis bakım belgesi

Soru 39.“İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

OA) tali kusur

YB) asli kusur

OC) yol kusuru

OD) kusuru paylaştırma

Soru 40.Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Şarj göstergesi

OB) Yakıt göstergesi

YC) Hararet göstergesi

OD) Fren hidroliği göstergesi

Soru 41.Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

OA) 1 – 2 – 3

OB) 1 – 3 – 2

YC) 2 – 3 – 1

OD) 3 – 1 – 2

Soru 42.Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

I. İtfaiye
II. Sivil Savunma aracı
III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç
IV. Doğru geçecek araç

YA) I

OB) II

OC) III

OD) IV

Soru 43.Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 44.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

OA) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

OB) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

OC) Otomobil, kamyona

YD) Kamyon, otomobile

Soru 45.Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

OA) Akan trafiği kontrol etmek

OB) Yolu hemen trafiğe açmak

OC) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

YD) Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak

Soru 46.I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 47.Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

OA) Hızlandırma işareti

OB) Geç işareti

OC) Yavaşlatma işareti

YD) Dur işareti

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

OA) Suda boğulma

YB) Birinci derece yanıklar

OC) Zehirli gazların solunması

OD) Solunum yolunun tıkanması

Soru 49.Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

OA) Cem’in 

OB) Gülnur’un

YC) Alper’in 

OD) Cem ve Gülnur’un

Soru 50.Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD)