Ehliyet Sınav Soruları – 26

18.10.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 26

Soru 1.Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

YA) Meyve suyu içirilmesi

OB) Şoka karşı önlem alınması

OC) Yara yerinin soğuk tutulması

OD) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi

Soru 2.2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

YA) 2

OB) 3

OC) 5

OD) 10

Soru 3.Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

OA) 4 numaralı aracın hızını artırması

YB) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi

OC) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

OD) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

Soru 4.Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

YA) 30

OB) 40

OC) 50

OD) 60

Soru 5.Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?

YA) I – II 

OB) I – III

OC) II – III 

OD) I – II – III

Soru 6.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir?

OA) Alternatör

OB) Fan motoru

YC) Marş motoru

OD) Silecek motoru

Soru 7.Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

OA) Dingil ağırlığı

OB) Taşıma sınırı

YC) Gabari 

OD) Hız sınırlayıcı

Soru 8.110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

OA) 65

OB) 60

YC) 55

OD) 50

Dikkat!

Bu tarz hız soruları her sınavda mutlaka sorulmaktadır. Takip mesafesi hesaplanırken mevcut hız ikiye bölünür. Soruda 110 KM/Saat hızla seyrine devam eden bir araç için takip mesafesi 110/2=55 Km/Saattir.

Soru 9.Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

OA) Noter satış belgesinin

OB) Kasko belgesinin

YC) Trafik belgesinin

OD) Kara yolu uygunluk belgesinin

Ruhsat iki kağıt parçasından oluşur : Tescil belgesi ve trafik belgesi. Trafik polisi  çevirmelerde trafik sigortasına, tescil belgesine, trafik belgesine ve egzoz muayenesine bakmaktadır.Cevap C

Soru 10.Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

OA) 30 gün

OB) 3 ay

OC) 6 ay

YD) 2 yıl

Uygulamalarda 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye trafikten men cezası ,
Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl için­de; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye; Birinci defada hafif para cezası ve ehliyetine 6 ay için el konulması, İkinci defa yakalanması halinde 2 yıl için el konulması, Üçünce kez yakalanması halinde ehliyetine 5 yıl için el konulması cezası verilir.BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 11.Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

OA)Öfke

YB)Empati

OC)Bastırma

OD)Engellenme

Soru 12.Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

OA) Yayaların otoyola çıkması

OB) Araç sayısının fazla olması

OC) Araçlardaki yolcu sayısının artması

YD) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması

Soru 13.I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

OC) II ve III

YD) I, II ve III

Soru 14.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

YA) Sağdan ana yola girişi

OB) Soldan ana yola girişi

OC) Sağa tehlikeli virajı

OD) Açılan köprüyü

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

OA) Bayılma

OB) Beyin kanaması

YC) Yüzün kızarması

OD) Aşırı dozda alkol alımı

Soru 16.Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

OA) Hızlanmalıdır.

OB) Yavaşlamalıdır.

OC) Dikkatli geçmelidir.

YD) Kalkışa hazırlanmalıdır.

Soru 17.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Sürücü belgesi

OB) Araç imalat belgesi

OC) Kaza tespit tutanağı

OD) Motorlu taşıt sürücü sertifikası

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

OA) Far ayarı

OB) Rot ayarı

OC) Fren ayarı

YD) Rölanti ayarı

Soru 19.I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

OA) I – II – III – IV – V

OB) II – III – I – IV – V

OC) III – II – IV – V – I

YD) V – I – IV – II – III

Soru 20.Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

OA) Duruş mesafesi kadar

OB) İntikal mesafesi kadar

YC) Takip mesafesi kadar

OD) Fren mesafesi kadar

Soru 21.Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 22.Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

OA) Trafik suçu

OB) Trafik terörü

OC) Trafik kusuru

YD) Trafikten men

Soru 23.I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

OA) I – III – II – IV

OB) II – III – I – IV

OC) III – II – IV – I

YD) IV – II – I – III

Soru 24.Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

OA) Düşük banket

YB) Dikkat

OC) Okul geçidi

OD) Yol ver

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

OA) Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek

OB) Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek

YC) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek

OD) Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek

Soru 26.Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

OA) Kırık

YB) Çıkık

OC) İncinme

OD) Burkulma

Soru 27.Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

OA) Arka sis lambası

OB) Kısa hüzmeli farlar

YC) Uzun hüzmeli farlar

OD) Sol sinyal lambaları

Soru 28.İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

OA) Kazazedeye “iyi misiniz?” diye sorulması

OB) Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

YC) Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

OD) İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 29.I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 30.Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

YA) İki şeridi birden kullanması

OB) Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi

OC) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması

OD) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 31.Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?

OA) Araç geçmede uyarı amaçlı

OB) Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı

YC) Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde

OD) Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede

Soru 32.Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

OA) Üzerine bastırılarak yürütülür.

OB) Oturtularak atelle tespit edilir.

YC) Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.

OD) Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

YA) Kaza tespit tutanağı düzenlemek

OB) Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek

OC) Yolu trafiğe açmak

OD) Yolu trafiğe kapatmak

Soru 34.I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin

II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin

III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin  

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? 

YA) I – II 

OB) II – III

OC) I – III 

OD) I – I – III

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

OA) Aracın hızlı kullanılması

YB) Ani ve sert kalkış yapılması

OC) Aracın yavaş kullanılması

OD) Park hâlinde aracın viteste bırakılması

Soru 36.Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

OA) Kol

YB) Bacak

OC) Göğüs

OD) Boyun

Soru 37.Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

OA) Bisiklet

OB) Motosiklet

OC) Lastik tekerlekli Traktör

YD) Tehlikeli madde taşıyan araç

Soru 38.Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

OA) 1 Eylül – 1 Ocak

OB) 1 Ekim – 1 Şubat

OC) 1 Kasım – 1 Mart

YD) 1 Aralık – 1 Nisan

Soru 39.Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

YA) Omurga kırığı olan

OB) Kaburga kırığı olan

OC) 1. derece yanığı olan

OD) Kolunda yara ve kırık olan

Omurgada oluşan kırıklar gerek içinden geçen sinir yapılarının etkilenmesi gerekse etraftaki hayati damar ve organların hasarlanma riski bulunması nedeniyle kazazedenin öncelikle taşınması gerekir.

Soru 40.Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Fren 

OB) Egzoz

YC) Motor 

OD) Diferansiyel

Soru 41.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OA) Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.

YB) Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.

OC) 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.

OD) 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.

Soru 42.Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 43.Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 44.Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

OA) Şarj sistemi

YB) Yağlama sistemi

OC) Soğutma sistemi

OD) Ateşleme sistemi

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 46.Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

OA) Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması

YB) Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi

OC) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

OD) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması

Soru 47.İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

YA) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek

OB) Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek

OC) Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak

OD) Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

Soru 48.Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak

OB) Aracın ivmelenme süresini artırmak

OC) Lastiklerin ömrünü uzatmak

OD) Yakıt tüketimini azaltmak

Soru 49.Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

OA) Sinir sisteminde

OB) Hareket sisteminde

YC) Solunum sisteminde

OD) Boşaltım sisteminde

Soru 50.I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

OA) Yalnız I

YB) I ve II

OC) II ve III

OD) I, II ve III