Ehliyet Sınav Soruları – 3

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 3

90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

OA) 40

YB) 45

OC) 50

OD) 60

Soru 2.Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

OA) Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi

YB) Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi

OC) Radyo veya müzik açması

OD) Derin nefes alması

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

OA) Emniyet Genel Müdürlüğü

OB) Karayolları Genel Müdürlüğü

YC) Millî Eğitim Bakanlığı

OD) Ulaştırma Bakanlığı

Soru 4.Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

OA) Otobüse

YB) Otomobile

OC) İş makinesine

OD) Lastik tekerlekli traktöre

Soru 5.Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

OA) Bencillik

OB) İnatlaşmak

YC) Diğergamlık

OD) Sorumsuzluk

Soru 6.Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

OA) Dur

OB) Hızlan

YC) Yavaşla

OD) Sağa yanaş

Soru 7.Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?


OA) Tali yol

YB) Şerit

OC) Bölünmüş yol

OD) İki yönlü yol

Soru 8.I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

YA) I ve II

OB) I ve III

OC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 9.B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

YA) Kamyon 

OB) Minibüs

OC) Otomobil

OD) Kamyonet

Soru 10.Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

OA) Şerit değiştirmelerde

OB) Bir aracın geçilmesi esnasında

OC) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde

YD) Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde

Soru 11.Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

OA) Yeni bir iş kurmak

OB) Kasko sigortası yaptırmak

OC) Motor tamirciliği eğitimi almak

YD) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak

Soru 12.Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

YA) 100

OB) 120

OC) 150

OD) 200

Soru 13.“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

OA) Hareket sistemi

OB) Sindirim sistemi

YC) Dolaşım sistemi

OD) Boşaltım sistemi

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

OA) Saç dökülmesi

OB) Bedensel aktivitede artma

OC) Ağızdan köpüklü kan gelmesi

YD) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

OA) Marş sistemi

OB) Yağlama sistemi

YC) Direksiyon sistemi

OD) Aydınlatma sistemi

Soru 16.Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

OA) Yalnız I

OB) I ve II

YC) II ve III

OD) I, II ve III

Soru 17.Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

OA) Yakıt sistemindeki

YB) Elektrik sistemindeki

OC) Yağlama sistemindeki

OD) Soğutma sistemindeki

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

OA) Şarj sistemi

OB) Soğutma sistemi

OC) Direksiyon sistemi

YD) Süspansiyon sistemi

Soru 19.I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

OA) I ve II.

OB) I ve III.

OC) II ve III.

YD) I, II ve III.

Soru 20.Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

OA) Artı kutup şasi ile

OB) Eksi kutup şasi ile

YC) Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla

OD) Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla

Soru 21.Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

OA) Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli

YB) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

OC) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

OD) Durmadan dikkatli geçmeli

Soru 22.Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

YA) İtfaiyeci yöntemi

OB) Rentek manevrası

OC) Sürükleme yöntemi

OD) Heimlich manevrası

Soru 23.Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

OA) Deride kızarıklık olması

OB) Bilinç seviyesinin artması

OC) Vücut sıcaklığının artması

YD) Nabzın hızlı ve zayıf olması

Soru 24.Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

YA) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

OB) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek

OC) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak

OD) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Soru 25.Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

OA) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar

OB) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar

OC) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar

YD) Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar

Soru 26.Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

OA) Motorun hararet yapması

OB) Motor yağına su karışması

OC) Manifoldlarda kaçakların oluşması

YD) Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması

Soru 27.Yerleşim Yerinde = YY

Yerleşim Yeri Dışında = YYD

Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

YA) YY : 30, YYD : 150

OB) YY : 50, YYD : 200

OC) YY : 60, YYD : 250

OD) YY : 70, YYD : 300

Soru 28.Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

YA) 5

OB) 4

OC) 3

OD) 2

Soru 29.Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

OA) Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.

OB) Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.

OC) Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir.

YD) Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.

Soru 30.Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

OA) Ön lastiklerin birine

OB) Arka lastiklerin birine

YC) Çekici lastiklerin ikisine

OD) Çekici olmayan lastiklerin ikisine

Soru 31.Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

OA) Yüzünün sararmasından

OB) Nabız sayısının azalmasından

OC) Vücut sıcaklığının azalmasından

YD) Göğüs kafesinin yükselmesinden

Soru 32.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

YA) Koma

OB) Üşüme

OC) Bayılma

OD) Terleme

Soru 33.Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

OA) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

OB) Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.

OC) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.

YD) Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.

Soru 34.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

OA) Demir yolu alt geçidine

OB) Demir yolu üst geçidine

OC) Kontrollü demir yolu geçidine

YD) Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 35.Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

YA) Sadece öğrenci indirip bindirirken

OB) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda

OC) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman

OD) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman

Soru 36.Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

OA) Traktör

OB) Otomobil

YC) Kamyonet

OD) Motosiklet

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

YA) Alkollü  olarak araç kullanması

OB) Yol yapımında hata olması

OC) Aracın bakımsız olması

OD) Havanın yağışlı olması

Soru 38.B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

OA) A2

OB) E

YC) M

OD) G

Soru 39.Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

OA) Yakınları geldikten sonra

OB) Hiçbir müdahale yapılmadan önce

OC) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

YD) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

Soru 40.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

OA)Kan şekeri düştüğünde

YB)Tam tıkanma yaşadığında

OC)Kanaması olduğunda

OD)Kalbi durduğunda

Soru 41.Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

OA) Çevreye saygılı olmak

OB) Kurallara uymakta özen göstermek

OC) Başkalarının haklarına saygı göstermek

YD) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Soru 42.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

OA) 

OB) 

OC) 

YD) 

Soru 43.Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Flaşör arızalıdır.

OB) Akü gerilimi düşüktür.

OC) Geri vites müşiri arızalıdır.

YD) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.

Soru 44.Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

YA) Yalnız 3

OB) 1 ve 2

OC) 1 ve 3

OD) 2 ve 3

Soru 45.Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

OA) Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması

YB) Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi

OC) Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi

OD) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Soru 46.“88-89 Kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

OA) Fren mesafesini

OB) Duruş mesafesini

YC) Takip mesafesini

OD) İntikal mesafesini

Soru 47.Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

YA) Harekete hazırlanmalı

OB) Yolun en sağına yaklaşmalı

OC) Dönüş yapacağı yola girmeli

OD) Yaya geçidini kapatmadan durmalı

Soru 48.İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

OA) Böbrek

YB) Akciğer

OC) Bağırsak

OD) Karaciğer

Soru 49.Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

OA) Banket 

OB) Ana yol

YC) Tali yol 

OD) Bölünmüş yol

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

OA) Kasların gevşemesi

YB) Yüzün kızarması

OC) Soğuk terleme

OD) Ani bilinç kaybı