Ehliyet Sınav Soruları – 4

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 4

Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

OA) Her iki aracın yüklü olması

YB) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması

OC) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması

OD) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması

Soru 2.Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

OA) I ve IV.

OB) II ve III.

OC) I, II ve III.

YD) II, III ve IV.

Soru 3.Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

OA) Hızlanıp kavşağa girmeli

OB) Geçiş hakkını kendi kullanmalı

YC) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

OD) İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı

Soru 4.Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Frenlerin ayarsız olması

YB) Bujilerin kurum bağlaması

OC) Depodaki yakıt seviyesinin azalması

OD) Lastiklerin hava basıncının fazla olması

Soru 5.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir?

OA) Volan 

OB) Diferansiyel

OC) Aks 

YD) Vites kutusu

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

OA) Koyu renk giysiler giyilmesi

OB) Aracın kapılarının açık tutulması

OC) Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması

YD) Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması

Soru 7.İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

YA) Kâğıt mendilin

OB) Çengelli iğnenin

OC) Steril gazlı bezin

OD) Makasın

Soru 8.Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

Y Buji

O Flaşör

O Enjektör

O Regülatör

Soru 9.Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

OA) Bantlanır.

OB) Yapıştırılır.

YC) Değiştirilir.

OD) İple sarılır.

Soru 10.“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.”

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

YA) Yaşam hakkı

OB) Çevre hakkı

OC) Kamu yararı

OD) Öfke yönetimi

Soru 11.Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

OA) Sürücü belgesi

OB) Araç tescil belgesi

OC) Araç imalat belgesi

YD) Tüvtürk muayene raporuna

Soru 12.Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

OA) 20

YB) 30

OC) 40

OD) 45

Soru 13.Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen  1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

YA) 2 numaralı araca yol vermelidir.

OB) Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır.

OC) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir.

OD) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır.

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

OA)Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

OB)Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

YC)Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

OD)Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

Soru 15.Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

OA) Araç modellerini ve fiyatlarını

YB) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri

OC) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini

OD) Trafik suçuna verilen para cezalarını

Soru 16.Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

OA) Bijon somunlarının gevşemesi

YB) Sürüş konforunun azalması

OC) Fren hidroliğinin azalması

OD) Jantın eğilmesi

Soru 18.• Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

YA) Motor

OB) Debriyaj

OC) Vites kutusu

OD) Yakıt deposu

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

OA) Cam suyu

OB) Fren hidroliği

OC) Akü elektroliti

YD) Motor soğutma suyu

Soru 20.Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

YA)Kış lastiği

OB)Yaz lastiği

OC)Polen filtresi

OD)Cam suyu antifrizi

Soru 21.Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

YA) Ayak tabanına

OB) Omuzuna

OC) Karın boşluğuna

OD) Omurgasına

Soru 22.I- Solunum kontrolü

II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması

III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)

Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

OA) I – II – III

OB) I – III – II

YC) II – I – III

OD) III – II – I

Soru 23.Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?

OA) Sigorta 

OB) Karbüratör

YC) Endüksiyon bobini

OD) Marş motoru

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

YA) Diferansiyel

OB) Amortisör

OC) Rot

OD) Yay

Soru 25.Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması

YB) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

OC) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi

OD) Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması

Soru 26.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 27.Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?

OA) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte

OB) Gidiş yönüne göre sağ bankette

YC) Gidiş yönüne göre sol bankette

OD) Taşıt yolunun en sağındaki şeritte

Soru 28.Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

OA) Kavşağa 

YB) Köprüye

OC) Tali yola

OD) Demir yoluna

Soru 29.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

YA) Radyatör

OB) Vantilatör

OC) Kompresör

OD) Hararet müşiri

Soru 30.Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

OA) 4

OB) 3

OC) 2

YD) 1

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?

OA) Şaft 

OB) Debriyaj

YC) Amortisör

OD) Diferansiyel

Soru 32.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu

OB) Açılan köprüye yaklaşıldığını

YC) Tehlikeli çıkış eğimli yolu

OD) Kasisli yolu

Soru 33.Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

OA) Hızını artırmalı

OB) Önündeki aracı geçmeli

OC) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı

YD) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli

Soru 34.Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 35.Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

OA) 10

YB) 20

OC) 30

OD) 40

Soru 36.Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

OA) Motorun yağ yakması

OB) Motorun çalışmaması

YC) Motorun fazla ısınması

OD) Motorun zengin karışımla çalışması

Soru 37.Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

OA) Yer ve yön denetlemelerine

YB) Trafik zabıtasına

OC) Işıklı trafik cihazına

OD) Trafik işaret levhalarına

Soru 38.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

OA) Dur

YB) Yolver

OC) Ayrılma şeridi

OD) Tırmanma şeridi

Soru 39.Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?

OA) Solunumun durması

YB) İshal veya kabızlık oluşması

OC) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması

OD) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması

Soru 40.Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


OA) Kalp durması

OB) Bacak kemiği kırılması

OC) Solunum yolu tıkanması

YD) Delici göğüs yaralanması

Soru 41.Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Takograf

OB) Çekme halatı

OC) Boyun korsesi

YD) Emniyet kemeri

Soru 42.Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

OA) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

OB) Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

YC) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.

OD) Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.

Soru 43.Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

OA) Trafik görevlisine haber verilmesi

OB) Motor çalışır halde farların yakılması

OC) Aracın başında gözcü bulundurulması

YD) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

Soru 44.Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

OA) 130

YB) 110

OC) 100

OD) 90

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?

OA) Trafiği düzenlemek

YB) Kaza tespit tutanağı düzenlemek

OC) Sürücüleri denetlemek

OD) Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek

Soru 46.Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?

OA) Karter

OB) Külbütör

YC) Radyatör

OD) Karbüratör

Soru 47.Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

OA) Sağlık Bakanlığı

OB) Milli Eğitim Bakanlığı

YC) Emniyet Genel Müdürlüğü

OD) Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 48.• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

YA) Ülke ekonomisini

OB) Kasko sigortasının önemini

OC) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

OD) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

Soru 49.I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

OA) Yalnız I

OB) I ve II.

YC) II ve III.

OD) I, II ve III.

Soru 50.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

OA) 1

YB) 2

OC) 3

OD) 4