Ehliyet Sınav Soruları – 5

26.09.2021
Ehliyet Sınav Soruları – 5

Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

OA) Para cezası verilir.

OB) Araçları trafikten men edilir.

OC) Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.

YD) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

Soru 2.“Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir.”

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

OA) Diğergamlık

YB) Psikolojik etki

OC) Saygı

OD) Öfke

Soru 3.Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

OA) Kasık

OB) Koltuk altı

YC) Şah damarı

OD) Köprücük kemiği üzeri

Soru 4.Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

OA) Jikle çekilidir.

YB) El freni çekilidir.

OC) Motor yağı eksiktir.

OD) Lastik havası fazladır.

Soru 5.Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

OA) Benzin

OB) Motorin

YC) LPG

OD) Biodizel

Soru 6.Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

OA) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.

YB) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.

OC) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.

OD) 2 numaralı araç geri gitmelidir.

1 Numaralı aracın gidişi yönünde karşıdan gelene yol ver işareti bulunmaktadır. O yüzden 2 numaralı araç öncelikle geçmelidir.

Soru 7.Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

OA) Burun kanamaları

YB) Atardamar kanamaları

OC) Kılcal damar kanamaları

OD) Toplardamar kanamaları

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?

OA) El fren lambasının

OB) Park lambasının

OC) Sinyal lambasının

YD) Yağ lambasının

Soru 9.Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

YA)Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli

OB)İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

OC)Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli

OD)Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

Soru 10.Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

OA) Aynı

OB) Yarısı kadar

YC) 10 km/saat daha az

OD) 10 km/saat daha fazla

Soru 11.Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

YA) Duyu organları uyarılır.

OB) Vücut sıcaklığı düşürülür.

OC) Bekerli, soğuk içecek verilir.

OD) Hastahaneye götürülür.

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

OA) Sis lambaları

OB) Park lambaları

YC) Fren lambaları

OD) İç aydınlatma lambaları

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

OA) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek

OB) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

YC) Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak

OD) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

Soru 14.Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Geçiş hakkı kurallarına uyması

OB) Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi

OC) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

YD) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

Soru 15.Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

YA) Hızını azaltması

OB) Sabit hızla seyretmesi

OC) Durup, kavşağı kontrol etmesi

OD) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi

Soru 16.Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

YA) 1

OB) 2

OC) 3

OD) 4

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

OA) Alaşımlı jant

YB) Hava yastığı

OC) Açılabilir tavan

OD) Elektrikli koltuk

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

OA) Far ayarının bozulması

YB) Hava filtresinin kirli olması

OC) Fren balatalarının aşınması

OD) Vantilatör kayışının sıkı olması

Soru 19.Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Kemik iliği

OB) Kornea

OC) Karaciğer

YD) Kan

Soru 20.Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?

YA) 

OB) 

OC) 

OD) 

Soru 21.İlk yardımın ABC’si olarak nitelendirilen uygulamalardan “C” neyi ifade eder?

OA) Solunumun değerlendirilmesini

YB) Kan dolaşımının değerlendirilmesini

OC) Sindirim sisteminin değerlendirilmesini

OD) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

Soru 22.Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

OA) Buji

OB) Soket

OC) Ampul

YD) Sigorta

Soru 23.Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

OA) Motorun erken ısınmasını sağlamak

YB) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek

OC) Yakıt-hava karışımını ayarlamak

OD) Tekerleğe gelen yükü azaltmak

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

OA) Fren balatalarının aşınması

YB) Karter contasının yırtılması

OC) Hava filtresinin kirlenmesi

OD) Rot ayarının bozulması

Soru 25.Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

OA) El freni ile tespit edilmesi

OB) Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi

OC) Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması

YD) Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması

Soru 26.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

YA) Uygun vitesle seyredilmesi

OB) Araca aşırı yük ve yolcu alınması

OC) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması

OD) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi

Soru 27.Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

OA)

OB)

OC)

YD)

Soru 28.Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

OA) Hızını artırması

OB) Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi

OC) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

YD) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

Soru 29.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

OA) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

OB) Kara yollarının zamanından önce yıpranması

YC) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

OD) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

Soru 30.Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

OA) Akciğer

YB) Karaciğer

OC) Burun

OD) Soluk borusu B

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?

YA) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

OB) İl ve İlçe Trafik Komisyonları

OC) Karayolları Genel Müdürlüğü

OD) Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü

Soru 32.I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

“Motor Alıştırma Periyodu” olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

O Yalnız I

O I ve II

O II ve III

Y I, II ve III

Soru 33.• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Rentek manevrası

OB) İtfaiyeci yöntemi

OC) Heimlich manevrası

OD) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 34.Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

OA) Geçme yaparken sinyal verilmesi

YB) Yaya yolunda sürülmesi

OC) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

OD) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 35.Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

OA) 80

OB) 90

YC) 100

OD) 110

Soru 36.Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

Soru 37.Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

OA) Motorun verimli çalışmasına

OB) Aracın daha yavaş gitmesine

OC) Akünün daha çabuk bitmesine

YD) Motordaki aşıntıların artmasına

Soru 38.Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

OA) Bisiklet yolunu kullanması

OB) Yayaları ikaz ederek bekletmesi

OC) Sol şeride geçip yoluna devam etmesi

YD) Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi

Soru 39.Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

OA) İş zamanı

YB) Marş zamanı

OC) Emme zamanı

OD) Sıkıştırma zamanı

Soru 40.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

OA) 

OB) 

YC) 

OD) 

Soru 41.Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

YA) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

OB) Kazayı yetkililere haber vermek

OC) Yaralıları araçtan çıkarmak

OD) Yaralıları belirlemek

Soru 42.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

YA) Tek yönlü yola ters yönden girmek

OB) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak

OC) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak

OD) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak

Soru 43.İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

OA) Solunum sistemi

OB) Dolaşım sistemi

YC) Sindirim sistemi

OD) Sinir sistemi

Soru 44.Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

OA) Motor daha iyi yağlama yapar.

OB) Motor daha yavaş döner.

YC) Marş dişlisi zarar görür.

OD) Motor daha hızlı döner.

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi “güvenli sürücülük” için olumsuz etkiye neden olmaz?

OA) Öfke

OB) Saldırgan sürücülük

OC) Sabırsızlık

Soru 46.Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

YA) Omuz 

OB) El

OC) Kalça 

OD) Göğüs

Soru 47.Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

OA) Batı

OB) Doğu

YC) Kuzey

OD) Güney

Soru 48.Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Koruma başlığı

OB) Hız sınırlayıcı cihaz

YC) Yangın söndürme cihazı

OD) Çocuk bağlama sistemleri

Soru 49.Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

OA) Antifriz

YB) Motor yağı

OC) Fren hidroliği

OD) Motor soğutma suyu

Motor yağı, motorun üst kapakçığından konulur, değiştirme işlemi yapıldığında alt kısımdan boşaltılır. 

Soru 50.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Durmanın yasak olduğunu

OB) Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu

YC) Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu

OD) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini